logo

Úradná správa SF č. 35 - 2023/24

piatok, 05.04.2024|Posledná aktualizácia 5.4.2024 09:08

1.) Exekutíva SF

- oznamuje delegovanie R a D na zápas 3. štvrťfinále play-off:

3.štvrťfinále play-off:

9.4.2024 19:00 hod Futsal team Levice – MŠK Futsal Nové Zámky (Botka, Polomský, Fischer, Čuhár)

- oznamuje delegovanie R na medzinárodný turnaj Fever Days v Šamoríne:

12.4.2024 18:00 hod Slovensko - Švédsko (Hun, Matula, Budáč)
13.4.2024 16:00 hod Slovensko – Maďarsko (Budáč, Hun, Filkus)
14.4.2024 16:00 hod Švédsko - Maďarsko (Behančín, Cze, Hun)
15.4.2024 14:00 hod Švédsko - Česko (Botka, Hun, Cze)
16.4.2024 14:00 hod Česko - Maďarsko (Cze, Hun, Nagy)

Ospravedlnenia: Šlapka 5.-7.4, Čuhár 12.4, 17.-26.4., 7.-17.5.

2.) Disciplinárna komisia SFZ

Vylúčenie po ČK – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U1159 – Erik Burcák / 1229770 / Partizán Bardejov BŠK, Niké Futsal Extraliga / – vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera v PÚ podľa čl. 45/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 45/2 DP od 30.03.2024.

U1160 – Daniel Kohút / 1153988 / MIBA Banská Bystrica, Niké Futsal Extraliga / – vylúčenie za telesné napadnutie – udretie súpera do hlavy nie zanedbateľnou silou mimo súboja o loptu podľa čl. 49/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne podľa čl. 49/2b DP od 03.04.2024.

Disciplinárne konania:

U 1161 – MŠK MAYERSON Nové Zámky / Niké Futsal Extraliga / – DK na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ rozhodla, že za HNS divákov (pokus o telesné napadnutie člena US) v stretnutí 1. zápasu štvrťfinále Play-off – Nadstavbová časť o titul medzi Futsal Team Levice – MŠK MAYERSON Nové Zámky podľa čl. 58/1c DP, ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 150,- € podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

DK zároveň ukladá klubu ochranné opatrenia spočívajúce v príkaze, aby klub zabezpečil na najbližšie stretnutie medzi Futsal Team Levice – MŠK MAYERSON Nové Zámky usporiadateľskú službu v počte 2 osôb v sektore hostí podľa čl. 43/2k DP.

U1162 – Pinerola 1994 Futsal Academy Bratislava / Niké Futsal Extraliga / – DK na základe podnetu klubu zo dňa 18.03.2024 rozhodla, že s poukazom na rozhodnutie ŠTK SF č. U - 47 zo dňa 29.03.2024 berie podnet na vedomie podľa čl. 71/5c DP, nakoľko podnet neodôvodňuje začatie disciplinárneho konania lebo vo veci už bolo rozhodnuté.

U1163 – Miroslav Ježík / 1311337 / – DK vo veci disciplinárneho konania vedeného pod U 986 pre podozrenie z porušenia ustanovenia predpisov SFZ a SF predvoláva menovaného na zasadnutie DK SFZ dňa 11.04.2024 o 16:00.

U1164 – Ján Ploštica / 1128529 / – DK vo veci disciplinárneho konania vedeného pod U 986 pre podozrenie z porušenia ustanovenia predpisov SFZ a SF predvoláva menovaného na zasadnutie DK SFZ dňa 11.04.2024 o 16:30.

U1165 – Marcel Kubinec / 1311982 / – DK vo veci disciplinárneho konania vedeného pod U 986 pre podozrenie z porušenia ustanovenia predpisov SFZ a SF žiada menovaného o písomné stanovisko k veci v lehote do 10.04.2024.

Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SF č. 41 - 2023/24

7.6.2024

Úradná správa SF č. 40 - 2023/24

17.5.2024

Úradná správa SF č. 39 - 2023/24

10.5.2024

Úradná správa SF č. 38 - 2023/24

3.5.2024

Úradná správa SF č. 37 - 2023/24

19.4.2024

Úradná správa SF č. 36 - 2023/24

12.4.2024

Úradná správa SF č. 34 - 2023/24

4.4.2024

Úradná správa SF č. 33 - 2023/24

22.3.2024

Úradná správa SF č. 32 - 2023/24

15.3.2024

Úradná správa SF č. 30 - 2023/24

1.3.2024

Úradná správa SF č. 29 - 2023/24

23.2.2024

Úradná správa SF č. 27 - 2023/24

9.2.2024