logo

Úradná správa SF č. 36 - 2021/22

piatok, 29.04.2022|Posledná aktualizácia 29.4.2022 10:07

1.) Výkonný výbor SF

- Výkonný výbor SF na základe prijatia uznesenia z 21.4.2022 oznamuje, že body programu opakovanej mimoriadnej konferencie plánovanej na 30.4.2022 o 20h, ktorými boli voľby kontrolóra, Predsedu exekutívy súťaží a člena Výkonného výboru za rozhodcov a delegátov, prebehnú online formou volebného hlasovania per rollam prostredníctvom platformy my.sportnet.online. Delegáti konferencie s právom hlasovať môžu uskutočniť hlasovanie 1. kola volieb prostredníctvom doručeného hlasovacieho linku po dobu 72 hodín (od 30.4.2022 o 20.00 do 3.5.2022 o 20.00). Po vyhodnotení 1.kola volieb, o ktorom budú delegáti informovaní, bude v prípade nutnosti ďalšieho kola nasledovať rovnaký postup, a to v časovom rozpätí od 4.5.2022 o 20.00 do 7.5.2022 o 20.00.

V prípade otázok či problémov s hlasovaním alebo prihlásením do konta sportnet bude môcť delegát kontaktovať servisnú podporu.

Výkonný výbor týmto dôrazne apeluje a žiada všetkých oprávnených delegátov (kluby 1.SLF v počte 10, regionálne zväzy v počte 32, zástupcovia 2.líg v počte 2, zástupcu ženského futsalu v počte 1, trénerov v počte 1, rozhodcov a delegátov v počte 1), aby zodpovedne využili svoj mandát hlasovať, nakoľko predovšetkým obsadenie pozície kontrolóra je kľúčovým záujmom futsalovej komunity pre čerpanie príspevku od MŠVV SR, poskytovaného Slovenskému futsalu prostredníctvom Slovenského futbalového zväzu v súlade so zákonom o športe.Neúčasť a nezáujem o túto voľbu ohrozuje možnosť čerpania uvedeného príspevku a tým aj samotný Slovenský futsal."

-      VV SF, ktorý je hlavným riadiacim orgánom najvyššej slovenskej futsalovej súťaže (extraligy) jednohlasne v pomere 9:0 rozhodol po rozanalyzovaní neodohraného zápasu 18.kola 1.SLF MIMEL Lučenec - MŠK MAYERSON Nové Zámky a rozhodol o nasledujúcich postihoch:

a) ŠTK SF zápas skontumovala. Družstvu, ktoré nezapríčinilo kontumáciu stretnutia (MIMEL Lučenec), priznáva tri body a aktívne skóre 5:0, a družstvu, ktoré zapríčinilo kontumáciu stretnutia (MŠK MAYERSON Nové Zámky), sa priznáva pasívne skóre 0:5 bez priznania bodov.
b) Družstvo, ktoré zapríčinilo neodohratie stretnutia (MŠK MAYERSON Nové Zámky), je povinné uhradiť súperovi vynaložené náklady, ktoré mal s účasťou na stretnutí a s jeho organizáciou vo výške stanovenej rozpisom súťaže (B/5/p3).
c) Upúšťa od postihu podľa RS B/5/q uhradiť náhrady zúčastneným rozhodcom a delegátovi stretnutia z dôvodu, že riadiaci orgán včas oznámil nekonanie zápasu delegovaným osobám.

-      VV SF rovnako potvrdzuje a schvaľuje výsledky základnej časti 1.SLF a tabuľku po základnej časti, a verifikuje štvrťfinálové dvojice pre play-off so štartom v piatok 29.4.2021 nasledovne:

MIMEL Lučenec (1) - MŠK MAYERSON Nové Zámky (8)
MIBA Banská Bystrica (2) - 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK BA (7)
Podpor Pohyb Košice (3) - Pinerola Futsal 1994 Academy BA (6)
CopyLeaders Prievidza (4) - Futsal Team Levice (5)

 

2.) Športovo-technická komisia SF

U104: Kontumuje stretnutie 18. kola MIMEL Lučenec - MŠK MAYERSON Nové Zámky a priznáva 3 body a skóre 5:0 v prospech MIMEL Lučenec. (SP čl. 11/2). Nariaďuje klubu MŠK MAYERSON Nové Zámky uhradiť súperovi vynaložené náklady s organizáciou vo výške stanovenej rozpisom (RS B/5/p3). Upúšťa od postihu náhrady delegovaných osôb podľa RS B/5/q. 

3.) Komisia rozhodcov a delegátov SF

· oznamuje obsadenie R a D na prvé ¼-finále play-off 1.SLF:

Piatok 29.04.2022

19:00 Mimel Lučenec - MŠK Mayerson Nové Zámky (Bohun, Polomský, Fischer, Kuspán)
20:00 MIBA Banská Bystrica - 4.FSC FTVŠ Prírodovedec UK Bratislava (Botka, Matula, Michna, Ježík) ŠH Badín
20:00 Podpor Pohyb Košice - Pinerola 1994 Futsal Academy (Marko, Cisko M., Havrila., Hrmo) ŠH Šaca

Sobota 30.04.2022

18:00 CopyLeaders Prievidza - Futsal Team Levice (Budáč, Peško, Nemček S., Čuhár)

· oznamuje obsadenie R a D na druhé ¼-finále play-off 1.SLF:

Utorok 03.05.2022

18:15 Pinerola 1994 Futsal Academy - Podpor Pohyb Košice (Botka, Bohun, Angyal, Ježík)
19:30 Futsal Team Levice - CopyLeaders Prievidza (Peško, Bublávek, Polomský, Krchňavý)
20:30 4.FSC FTVŠ Prírodovedec UK Bratislava - MIBA Banská Bystrica (Budáč, Fischer, Kováčik, Ploštica)
20:30 MŠK Mayerson Nové Zámky - Mimel Lučenec (Matula, Michna, Nagy, Kubinec)

· oznamuje obsadenie R a D v súťažiach U17 a U20:

U20

Štvrtok 05.05.2022 ŠH Rosinská cesta ZA

18:30 ŠK Makroteam Žilina – Futsal Academy Žilina (Matula, Michna)

U17

11.05.2022 Dom Športu Bratislava

10:00 Pinerola 1994 Futsal Academy - Futsal Team Komárno (Bublávek, Fisher)
11:15 MŠK Žilina Futsal - Futsal Team Komárno (Fisher, Bublávek )
12:30 Pinerola 1994 Futsal Academy - MŠK Žilina Futsal (Bublávek, Fisher)

U20

Štvrtok 12.05.2022

13:00 Pinerola 1994 Futsal Academy - Futsal Team Levice (Bohun, Kováčik)

U17

12.05.2022 Košice – ŠH Šaca

12:00 Podpor Pohyb Košice - MIBA Banská Bystrica (Cisko M., Cisko Š.)
13:15 MIBA Banská Bystrica - Mimel Lučenec (Cisko Š., Cisko M.)
14:30 Mimel Lučenec - Podpor Pohyb Košice (Cisko M., Cisko Š.)

U20

18.05.2022 ŠH Badín

11:30  Copyleaders Prievidza - Podpor Pohyb Košice (Botka, Nagy, Ježík)
12:45 MIBA Banska Bystrica - Podpor Pohyb Košice (Nagy, Botka, Ježík)
14:00  Copyleaders Prievidza - Mimel Lučenec (Botka, Nagy, Ježík)
15:15 MIBA Banská Bystrica - Mimel Lučenec (Nagy, Botka, Ježík)

Ospravedlnenie: Botka 30.04., 07.05., 14.05., 21.05., 28.05., Bohun soboty a nedele,

4.) Matrika SF

Základná registrácia:

1284692       Sebastian Vozárik             Pinerola 1994 Futsal Academy
1370559       Ján Bednár                        MIBA Banská Bystrica
1406982       Samuel Jurek                    Podpor Pohyb Košice
1333261       Mário Kondáš                    Podpor Pohyb Košice
1329410       Oliver Kubovčík                 Podpor Pohyb Košice

 

5.) Disciplinárna komisia SFZ

U 901Samuel Telúch / 1278069 / MIBA B. Bystrica, FEJ U20 / – DK berie na vedomie písomné stanovisko menovaného k U 874 bez prijatia ďalších opatrení podľa 71/5c DP.

U 902 Futsal Team Levice / Futsalová extraliga juniorov U-20 / – DK berie na vedomie písomné stanovisko klubu k U 875 a odkazuje na U 903.

U 903 Robert Čík (VD) / 1355633 / Futsal Team Levice, Futsalová extraliga juniorov U-20 / – DK na základe Správy delegáta zo stretnutia, písomného stanoviska menovaného a písomného stanoviska klubu Futsal Team Levice rozhodla, že za hrubé nešportové prejavy (provokujúce gestá k súperovi) počas polčasovej prestávky v stretnutí 5. kola Futsalovej extraligy juniorov U-20 medzi Futsal Team Levice – MIBA Banská Bystrica podľa čl. 47/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 1 s. s. podľa čl. 47/2a DP, od 28.04.2022.

Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SF č. 5 - 2022/23

12.8.2022

Úradná správa SF č. 4 - 2022/23

5.8.2022

Úradná správa SF č. 2 - 2022/23

22.7.2022

Úradná správa SF č. 1 - 2022/23

15.7.2022

Úradná správa SF č. 46 - 2021/22

8.7.2022

Úradná správa SF č. 45 - 2021/22

1.7.2022

Úradná správa SF č. 44 - 2021/22

24.6.2022

Úradná správa SF č. 43 - 2021/22

17.6.2022

Úradná správa SF č. 42 - 2021/22

10.6.2022

Úradná správa SF č. 41 - 2021/22

3.6.2022

Úradná správa SF č. 40 - 2021/22

28.5.2022

Úradná správa SF č. 39 - 2021/22

20.5.2022