logo

Úradná správa SF č. 37 - 2023/24

piatok, 19.04.2024|Posledná aktualizácia 19.4.2024 11:11

1.) Exekutíva SF

- oznamuje delegovanie R a D na zápasy 2. semifinále play-off NFE:

2.semifinále play-off NFE:

26.4.2024 19:00 hod Futsal team Levice - Podpor Pohyb Košice (Budáč, Fischer, Bohún, Hlavenka)

26.4.2024 20:15 hod Pinerola Bratislava - MIMEL Lučenec (Botka, Belavý, Bublávek, Badura) 

2.) Disciplinárna komisia SFZ

Disciplinárne konania:

U 1308 – Miroslav Ježík / 1311337 / – DK na základe U 986 a stanoviska menovaného na zasadnutí dňa 11.04.2024 rozhodla, že za porušenie ustanovenia predpisu SFZ (vykonávanie funkcie delegáta stretnutia bez odbornej spôsobilosti) podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – zákaz účasti na všetkých aktivitách spojených s futbalom a futsalom na 9 mesiacov podľa čl. 21/1, čl. 35/6 a čl. 64/2 DP, od 19.04.2024.

U 1309 – Ján Ploštica / 1128529 / – DK na základe U 986 a osobného stanoviska menovaného na zasadnutí dňa 11.04.2024 rozhodla, že disciplinárne konanie podľa čl. 78/4d DP zastavuje, nakoľko disciplinárne previnenie nie je možné z dôvodu uplynutia premlčacej doby podľa čl. 42/1 DP sankcionovať.

U 1310 – Marcel Kubinec / 1311982 / – DK na základe U 986 a písomného stanoviska menovaného rozhodla, že disciplinárne konanie podľa čl. 78/4d DP zastavuje, nakoľko disciplinárne previnenie nie je možné z dôvodu uplynutia premlčacej doby podľa čl. 42/1 DP sankcionovať.

U 1311 – MŠK MAYERSON Nové Zámky / Niké Futsal Extraliga / – DK na základe podnetu delegáta SFZ rozhodla, že za nesplnenie určeného ochranného opatrenia v zmysle U 1162 podľa čl. 64/1c DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 100,- € podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP.

Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SF č. 41 - 2023/24

7.6.2024

Úradná správa SF č. 40 - 2023/24

17.5.2024

Úradná správa SF č. 39 - 2023/24

10.5.2024

Úradná správa SF č. 38 - 2023/24

3.5.2024

Úradná správa SF č. 36 - 2023/24

12.4.2024

Úradná správa SF č. 35 - 2023/24

5.4.2024

Úradná správa SF č. 34 - 2023/24

4.4.2024

Úradná správa SF č. 33 - 2023/24

22.3.2024

Úradná správa SF č. 32 - 2023/24

15.3.2024

Úradná správa SF č. 30 - 2023/24

1.3.2024

Úradná správa SF č. 29 - 2023/24

23.2.2024

Úradná správa SF č. 27 - 2023/24

9.2.2024