logo

Úradná správa SF č. 4

piatok, 24.07.2020|Posledná aktualizácia 24.7.2020 15:42

Úradná správa SF č. 4 - 2020/2021 zo dňa 24.7.2020

1.) Športovo-technický úsek SF

- oznamuje termín 1. kola Varta Futsal Ligy 2020/2021 na 25. - 27. septembra 2020

- oznamuje, že lehota na prihlasovanie do Varta Futsal Ligy 2020/2021 pre kluby s právom účasti je 31. júla 2020 do 24,00 h.

2.) Komisia pre riadenie rozhodcov a delegátov SF

- oznamuje, že letný seminár rozhodcov a delegátov SF sa uskutoční v dňoch 11. - 12. septembra 2020, Hotel Zátoka Senec (program seminára bude zaslaný elektronickou formou)


VÝPIS z Úradnej správy Disciplinárnej komisie SFZ č. 1 zo dňa 23.07.2020 týkajúci sa futsalu: 

U 13 - DK na základe rozhodnutie VV SF rozhodla, že všetky disciplinárne sankcie pozastavenia výkonu športu a funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 v prípade účastníkov VARTA Futsal ligy, mládežníckych súťaží a ženskej súťaže na republikovej úrovni podľa čl. 37/3,5,6 DP a disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu športu alebo funkcie na 4 s. s. a 4 týždne, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa považujú za vykonané. Ostatné disciplinárne sankcie, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa prenášajú do nového súťažného ročníka 2020/2021. Disciplinárne sankcie uložené na časové obdobie na viac ako 4 týždne, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa od posledného súťažného kola prerušujú a začínajú plynúť od začiatku súťažného ročníka 2020/2021.

U 15Martin Cintula / 1159953 / - senát DK na základe U 107 rozhodol, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže podľa čl. 52/3a DP v znení účinnom do 25.08.2019 ukladá Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu športu vo futsale a pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 6 rokov podľa čl. 52/4b a čl. 36/1a,d DP v znení účinnom do 25.08.2019, od 15.08.2019. Predbežné ochranné opatrenie uložené U 107 trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej disciplinárnej sankcie.

Disciplinárne sankcie uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SF č. 13

24.9.2020 | DUŠAN DOBŠOVIČ

Úradná správa SF č. 12

18.9.2020 | DUŠAN DOBŠOVIČ

Úradná správa SF č. 11

11.9.2020 | JÁN PLOŠTICA

Úradná správa SF č. 10

4.9.2020 | DUŠAN DOBŠOVIČ

Úradná správa SF č. 9

27.8.2020 | JÁN PLOŠTICA

Úradná správa č. 8

21.8.2020 | DUŠAN DOBŠOVIČ

Úradná správa SF č. 7

14.8.2020 | DUŠAN DOBŠOVIČ

Úradná správa SF č. 6

7.8.2020 | DUŠAN DOBŠOVIČ

Úradná správa SF č. 5

31.7.2020 | DUŠAN DOBŠOVIČ

Úradná správa SF č. 3

17.7.2020 | DUŠAN DOBŠOVIČ

Úradná správa SF č. 2

10.7.2020 | DUŠAN DOBŠOVIČ

US č.1

3.7.2020 | JÁN PLOŠTICA