logo

Úradná správa SF č. 5 2021/22

piatok, 03.09.2021|Posledná aktualizácia 3.9.2021 06:40

1.) Výkonný výbor SF

- schválil usmernenie k organizácií futsalových zápasov súťažného ročníka 1.SLF 2021/2022. Všetky futsalové stretnutia 1.SLF 2021/2022 sa odohrajú v režime OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný). 

2.) Športovo-technický úsek SF

U3: Schvaľuje zmenu UHČ ŠK Makroteam Žilina nasledovne: 3.,11. a 17. kolo o 18:30; 5.,7.,9.,10. a 13. kolo o 17:30; 15. kolo o 19:00. Všetky domáce stretnutia sa odohrajú v ŠH pri Spojenej škole, Rosinská cesta 4, Žilina (ŠH Rosinky).
U4: Schvaľuje zmenu UHČ CopyLeaders Prievidza - piatok o 20:15. Všetky domáce stretnutia sa odohrajú v City Aréna Prievidza, Olympionikov 2, 971 01 Prievidza. 
U5: Schvaľuje UHČ MIMEL Lučenec - piatok o 19:00. Všetky domáce stretnutia sa odohrajú v ŠH Arena Nám.Artézskych prameňov 49, 984 01 Lučenec.
U6:
Schvaľuje UHČ Futsal Team Komárno - piatok o 20:00. Všetky domáce stretnutia sa odohrajú v ŠH Komárno, Športová 1, 945 01 Komárno. 
U7:
Schvaľuje zmenu UHČ Pinerola Futsal 1994 Academy Bratislava - piatok o 20:00. Všetky domáce stretnutia sa odohrajú v Športová hala prof. Rovného (FTVŠ, Bratislava-Staré Mesto). 
U8: Schvaľuje UHČ 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK Bratislava - piatok o 20:00. Všetky domáce stretnutia sa odohrajú v Športová hala prof. Rovného (FTVŠ, Bratislava-Staré Mesto).
U9:
Schvaľuje žiadosť o odohranie stretnutí v obrátenom poradí a to nasledovne: 2. kolo 17.9.2021 o 20:00 v Komárne (Futsal Team Komárno – MIMEL Lučenec) a 26.11.2021 o 19:00 v Lučenci (MIMEL Lučenec – Futsal Team Komárno). 
U10:
Schvaľuje zmenu termínu stretnutia 1. kola MŠK Mayerson Nové Zámky - 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK Bratislava. Stretnutie sa odohrá 13.09.2021 o 20:00.
U11:
Schvaľuje UHČ Ridop MIBA Banská Bystrica - piatok o 20:00. Všetky domáce stretnutia sa odohrajú v hale Dukla (Cesta na štadión 28, Banská Bystrica).
U12:
Schvaľuje UHČ MŠK MAYERSON Nové Zámky - piatok o 20:00. Všetky domáce stretnutia sa odohrajú v hale Milénium (Jiráskova 2317, Nové Zámky).
U13:
Schvaľuje UHČ Podpor Pohyb Košice - piatok o 20:00. Všetky domáce stretnutia sa odohrajú v Angels aréne (Pri Jazdiarni 1, Košice).
U14: Schvaľuje zmenu termínu stretnutia 3. kola Podpor Pohyb Košice - MIMEL Lučenec. Stretnutie sa odohrá 2.10.2021 o 18:00.

 - oznamuje ÚHČ 1. kola 1.SLF 2021/22:
  - Podpor Pohyb Košice – Ridop MIBA Banská Bystrica, 
10.9. o 20:00, Angels Aréna v Košiciach;
  - Futsal Team Komárno – Futsal Team Levice, 
10.9. o 20:00, ŠH v Komárne;
  - Pinerola Futsal 1994 Academy Bratislava – ŠK Makroteam Žilina, 
10.9. o 20:00, ŠH prof. Rovného FTVŠ v Bratislave;
  - CopyLeaders Prievidza – MIMEL Lučenec, 
10.9. o 20:15, City Aréna v Prievidzi;
  - MŠK MAYERSON Nové Zámky – 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK Bratislava, 
13.9. o 20:00, ŠH Milénium v Nových Zámkoch; 

- pripomíname, že na základe rozhodnutia najvyšších riadiacich a legislatívnych orgánov SFZ pristúpili v ISSF k úpravám, ktoré sú nevyhnutné nielen z pohľadu dodržiavania noriem SFZ, ale aj GDPR a iných všeobecne záväzných predpisov. Hlavná zmena je v nominácii osôb do realizačných tímov. Nejde o hráčov, ale trénerov a ostatné osoby na sezónnej súpiske družstva v ISSF. Už v novembri 2020 boli vymazané všetky osoby v realizačných tímoch a je ich potrebné opakovane nahrať novým spôsobom, aj s ich súhlasom. Kompletný návod nájdete tu: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

- manuál k nahrávaniu zápasov klubmi cez aplikáciu SPORT.VIDEO bude zaslaný klubom najneskôr do 6.9. 12:00

Kontakt v prípade technických problémov: ladislavangyal@gmail.com

3.) Komisia rozhodcov a delegátov SF

- oznamuje obsadenie R a D v stretnutiach 1.kola 1.SLF:

Piatok 10.09.2021

20:00 Futsal Team Komárno – Futsal Team Levice (Peško, Fischer, Hlavenka)
20:00 Podpor Pohyb Košice - MIBA Banská Bystrica (Marko, Šeršeň, Kuspán)
20:00 Pinerola 1994 Futsal Academy - ŠK Makroteam Žilina (Bohun, Bublávek, Krchňavý)
20:15 CopyLeaders Prievidza - Mimel Lučenec (Botka, Behančín, Ježík)

Pondelok 13.09.2021:

20:00 MŠK MAYERSON Nové Zámky - 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK Bratislava (Polomský, Mózer, Hrmo)

Ospravedlnenia: Polomský 10.09., Matula 10.-12.09., Cisko M. 10.09.-13.09., Brutvanová celý september, október piatky-soboty.

- KRaD SF oznamuje, že náhradný seminár rozhodcov a delegátov SF sa uskutoční 01.10.2021 na štadióne v Kysuckom Novom Meste. Od 15:30 fyzické previerky absolvujú: Belavý, Kováčik, T. Nagy, Bajči, Bereščík, R. Nagy, Angyal, Budáč st., Kopec, Havrila, Grom. Od 16:30 písomný test absolvujú Belavý, Kováčik, T. Nagy, Bajči, Bereščík, R. Nagy, Angyal, Kopec, Havrila, Antalík, Jablonický, Kubinec. Každý účastník uhradí poplatok 20€ (ŠH, tartan, večera). Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Upozorňujem všetkých, že náhradný seminár bude fungovať v režime OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný).

- KRaD upozorňuje funkcionárov klubov, že KRaD nebude akceptovať námietky a sťažnosti na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle kapitoly D/1/a-f Rozpisu súťaží. Pri sťažnosti na výkon R voči udeleniu ŽK považuje KR podnet za závažný len v prípade, ak bude súčasťou udelenia ČK po 2. ŽK. Za závažné pochybenie pre podanie podnetu cez ISSF na KRaD SF je neoprávnené udelenie ČK hráčovi, prípadne neudelenie ČK hráčovi, nesprávne nariadený alebo nenariadený PK, nesprávne uznaný, prípadne neuznaný gól. Poplatok podľa kapitoly C/3/a Rozpisu súťaží bude uhradený v MZF, okrem prípadov opodstatnenosti, čiastočnej opodstatnenosti, nepreukázateľnosti z hľadiska snímania videokamerou, resp. stiahnutia sťažnosti do začiatku zasadnutia príslušnej komisie. Minutáž je potrebné uviesť podľa hracieho času stretnutia a aj zverejneného videozáznamu na www.futbalnet.sk. KRaD SF sa bude zaoberať námietkami, sťažnosťami, podnetmi podanými výlučne cez ISSF systém. Námietky, sťažnosti, podnety podané emailom, prípadne inými komunikačnými cestami nebudú prerokované.

4.) Matrika SF

Základná registrácia:

1273408 -  Karol Hilko -  4FSC, o.z.

1450878 -  Filip Fazekaš -  FC Spartak Tlmače

450879 -  Tamara Kissimonyiová -  FC Spartak Tlmače

1450880 -  Lea Dobšovičová -  FC Spartak Tlmače

1450881 -  Marco Valach -  FC Spartak Tlmače

1428124 -  Dušan Novák -  FC Spartak Tlmače

1427343 -  Samuel Lipták -  FC Spartak Tlmače

1370502 -  Matej Butkovič -  FC Spartak Tlmače

1404509 -  Viktor Fixel -  FC Spartak Tlmače

1382187 -  Martin Bojda -  FC Spartak Tlmače

1450891 -  Dominika Klimeková -  FC Spartak Tlmače

1157269 -  Stanislav Glofák -  Futsal Team Levice

Prestup:

1249189 -  Stanislav Pella -  Podpor Pohyb Košice

1287751 -  Šimon Ftorek -  ŠK Makroteam Žilina

1343457 -  Dávid Krško -  ŠK Makroteam Žilina

1301661 -  Peter Ebringer -  4FSC, o.z.

Prestup s obmedzením: do 30.06.2022

1280305 -  Pavol Pecho -  MIBA Banská Bystrica

1253066 -  Rudolf Gál -  Futsal Team Komárno

1204751 -  Tomáš Oršolík -  Futsal Team Komárno

1216775 -  Matúš Genčúr -  4FSC, o.z.

Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SF č. 5 - 2022/23

12.8.2022

Úradná správa SF č. 4 - 2022/23

5.8.2022

Úradná správa SF č. 2 - 2022/23

22.7.2022

Úradná správa SF č. 1 - 2022/23

15.7.2022

Úradná správa SF č. 46 - 2021/22

8.7.2022

Úradná správa SF č. 45 - 2021/22

1.7.2022

Úradná správa SF č. 44 - 2021/22

24.6.2022

Úradná správa SF č. 43 - 2021/22

17.6.2022

Úradná správa SF č. 42 - 2021/22

10.6.2022

Úradná správa SF č. 41 - 2021/22

3.6.2022

Úradná správa SF č. 40 - 2021/22

28.5.2022

Úradná správa SF č. 39 - 2021/22

20.5.2022