logo

Úradná správa SF č. 46 - 2022/23

piatok, 16.06.2023|Posledná aktualizácia 28.6.2023 09:17

1.)  Výkonný Výbor SF

- pripomína zvolanie riadnej Konferencie SF na 17.6.2023 v Martine o 11.00, hotel Victoria - V.Žingora 9820, 036 01 Martin

Program KSF obsahuje nasledovné body:

a) Otvorenie, privítanie a úvodné oboznámenie KSF s účasťou delegátov

b) schválenie pracovných komisií KSF, zapisovateľa a overovateľov

c) Predloženie návrhov zmeny programu a schválenie programu

d) Výročná správa SF za obdobie od poslednej KSF so správou o činnosti a hospodárení SF

e) Správa o exekutíve súťaží riadených SF

f) Správa kontrolóra za obdobie od poslednej KSF

g) Doplňujúca voľba člena VV za záujmovú skupinu trénerov

h) Doplňujúca voľba člena VV bez špecifického určenia

i) Schválenie komplexnej zmeny Stanov SF, Rokovacieho poriadku a Volebného poriadku v

predloženom znení

j) Diskusia

k) Informácia so uzneseniach prijatých konferenciou

l) Ukončenie konferencie (predsedajúci)

Na konferencii majú právo sa zúčastniť nasledovní delegáti:

a) 10 delegátov za kluby pôsobiace v najvyššej súťaži

b) 4 delegáti za kluby pôsobiace v druhej najvyššej súťaži – 2 za 2.ligu Bratislava, 2 za 2.ligu SF- Východoregión

c) 32 delegátov za regionálne združenia SF na základe pomerného princípu členskej základne - Bratislava 15, Západ 6, Stred 7, Východ 4

d) 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu trénerov,

e) 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu rozhodcov a delegátov,

f) 1 delegát zastupujúci ženský futsal


2) Exekutíva SF
- Oznamuje termíny na prihlasovanie do budúcej sezóny 2023/24:

·      18.6. Prihlásenie klubu cez ISSF do Niké Futsal Extraligy 2023/24 (povinnosť prihlásiť pre extraligové mužstvá aj minimálne jedno juniorské, prípadne žiacke družstvo)
·      23.6. Uhradenie štartovného (platbu treba poslať na účet: IBAN SK80 1100 0000 0026 2576 2389)
·      30.6. Žreb extraligy

Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SF č. 11 - 2023/24

29.9.2023

Úradná správa SF č. 10 - 2023/24

22.9.2023

Úradná správa SF č. 9 - 2023/24

16.9.2023

Úradná správa SF č. 8 - 2023/24

8.9.2023

Úradná správa SF č. 7 - 2023/24

1.9.2023

Úradná správa SF č. 6 - 2023/24

18.8.2023

Úradná správa SF č. 5 - 2023/24

11.8.2023

Úradná správa SF č. 4 - 2023/24

4.8.2023

Úradná správa SF č. 3 - 2023/24

28.7.2023

Úradná správa SF č. 2 - 2023/24

28.7.2023

Úradná správa SF č. 1 - 2023/24

14.7.2023

Úradná správa SF č. 47 - 2022/23

28.6.2023