logo
  • KONTAKTY
  • ANKETY

Úradná správa SF č. 5

piatok, 31.07.2020|Posledná aktualizácia 31.7.2020 11:43

Úradná správa SF č. 5 - 2020/2021 zo dňa 31.7.2020

1.) Výkonný výbor SF

- oznamuje, že vyhovuje žiadosti klubov MŠK Žilina futsal a TNF Lions Prievidza o predĺženie lehoty na prihlásenie klubu s právom účasti z predchádzajúcej sezóny do Varta Futsal Ligy z 31. júla na 12. august 2020

- oznamuje, že termín na prihlásenie do Varta Futsal Ligy 2020/2021 sa v zmysle RS pre záujemcov z druhých líg a z regiónov ustanovuje na 12.augusta 2020 a do tohto termínu sa posúva aj lehota na prihlásenie pre kluby s právom účasti z predchádzajúcej sezóny z 31. júla na 12. august 2020

- schválil zrušenie platieb klubov na činnosť rozhodcov a platieb za matričné úkony

- schválili riadne členstvo v SF pre Futsal Team Komárno

- schválil novelizáciu Súťažného poriadku SF (doplnenie článku 19a - Určenie víťaza, postupujúceho a zostupujúceho družstva pri predčasnom ukončení súťaže)

- schválil do funkcie predsedu Komisie pre riadenie rozhodcov a delegátov SF Miroslava Ježíka 

2.) Športovo-technický úsek SF

- oznamuje termín 1. kola Varta Futsal Ligy 2020/2021 na 25. - 27. septembra 2020

- oznamuje, že lehota na prihlasovanie do Varta Futsal Ligy 2020/2021 je 12. augusta 2020 do 24,00 h.

3.) Komisia pre riadenie rozhodcov a delegátov SF

- oznamuje, že letný seminár rozhodcov a delegátov SF sa uskutoční v dňoch 11. - 12. septembra 2020, Hotel Zátoka Senec (program seminára bude zaslaný elektronickou formou)