logo
  • KONTAKTY
  • ANKETY

Úradná správa SF č. 6 - 2021/22

piatok, 10.09.2021

Úradná správa SF č. 6 - 2021/22

1.) Výkonný výbor SF

- schválil na svojom zasadnutí 9.septembra úpravu výkladu Rozpisu súťaže, ktorý sa týka prípadu zavedenia takých legislatívnych pravidiel štátnych autorít, ktoré by významne zasahovali do bežnej účasti klubu v súťaži a narušili priebeh základnej časti, prípadne zápasov nadstavby play-off, prihliadajúc na novelizovaný Súťažný poriadok SF. Dokument bude zverejnený na oficiálnom webovom sídle SF a zaslaný klubom 1. SLF štartujúcich v sezóne 2021/2022 pred štartom 1.kola

- schválil návrh nominačných listín rozhodcov a delegátov SF pre r. 2021/2022

- schválil navrhovanú listinu FIFA R/AR pre rok 2022: Peško Lukáš, Behančin Rastislav, Matula Martin, Budáč Peter ml. 

2.) Športovo-technický úsek SF

U15: Športovo-technický úsek SF na základe nepredvídateľných okolností upravuje a schvaľuje UHČ domácich zápasov oboch bratislavských klubov na 20:30 hod. V prípade klubu Pinerola 1994 Futsal Academy BA s účinnosťou od 3.kola.

- Všetky futsalové stretnutia 1.SLF 2021/2022 sa odohrajú v režime OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný). 

- Organizátor futsalového zápasu je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel a plnení všetkých podmienok zaslaných v usmernení k organizácií futsalových zápasov súťažného ročníka 1.SLF 2021/2022

- žiada trénerov a členov realizačných tímov, aby si uhradili členské na túto sezónu, keď tak ešte neurobili a skontrolovali si platnosť registračného preukazu. V opačnom prípade nebudú môcť byť na stretnutiach SF na striedačke nakoľko ich systém ISSF nepustí.

- pripomína, že na základe rozhodnutia najvyšších riadiacich a legislatívnych orgánov SFZ pristúpili v ISSF k úpravám, ktoré sú nevyhnutné nielen z pohľadu dodržiavania noriem SFZ, ale aj GDPR a iných všeobecne záväzných predpisov. Hlavná zmena je v nominácii osôb do realizačných tímov. Nejde o hráčov, ale trénerov a ostatné osoby na sezónnej súpiske družstva v ISSF. Už v novembri 2020 boli vymazané všetky osoby v realizačných tímoch a je ich potrebné opakovane nahrať novým spôsobom, aj s ich súhlasom. Kompletný návod nájdete tu: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

- manuál k nahrávaniu zápasov klubmi cez aplikáciu SPORT.VIDEO bol zaslaný klubom 

Kontakt v prípade technických problémov: ladislavangyal@gmail.com

3.) Komisia rozhodcov a delegátov SF

- oznamuje nové obsadenie R v stretnutí 1.kola SLF nasledovne:

Piatok 10.09.2021

20:00 Futsal Team Komárno – Futsal Team Levice (Fischer, Budáč ml., Hlavenka) 

- oznamuje obsadenie R a D v stretnutiach 2.kola 1.SLF:

Piatok 17.09.2021

19:30 Futsal Team Levice – Podpor Pohyb Košice (Matula, Nemček S., Badura)
20:00 MIBA Banská Bystrica – Pinerola 1994 Futsal Academy Bratislava (Šlapka, Cisko M., Ploštica)
20:00 Futsal Team Komárno – MIMEL Lučenec (Bublávek, Bohun, Krchňavý)
20:30 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK Bratislava – ŠK Makroteam Žilina (Fischer, Budáč ml., Hlavenka)

Sobota 18.09.2021

20:00 MŠK MAYERSON Nové Zámky – CopyLeaders Prievidza (Šeršeň, Marko, Čuhár)

Ospravedlnenia: Brutvanová celý september, október soboty-nedele, Peško 08.09.-06.11., Botka 01.-03.10., 29.-31.10., Polomský 18.09., 09.10., 23.10., Mózer 17.-18.09.

– KRaD žiada rozhodcov Peško, Belavý, Bereščík, Kopec, Nagy Tibor aby si uhradili členské na túto sezónu a skontrolovali platnosť registračného preukazu. V opačnom prípade nebudú môcť byť delegovaní na stretnutia SF nakoľko ich systém ISSF nepustí.

- KRaD upozorňuje R a D aby ospravedlnenia posielali iba na email:rozhodcovia@futsalslovakia.sk

- KRaD SF oznamuje, že náhradný seminár rozhodcov a delegátov SF sa uskutoční 01.10.2021 na štadióne v Kysuckom Novom Meste. Od 15:30 fyzické previerky absolvujú: Belavý, Kováčik, T. Nagy, Bereščík, R. Nagy, Angyal, Budáč st., Kopec, Havrila, Grom. Od 16:30 písomný test absolvujú Belavý, Kováčik, T. Nagy, Bajči, Bereščík, R. Nagy, Angyal, Kopec, Havrila, Antalík, Jablonický, Kubinec. Každý účastník uhradí poplatok 20€ (ŠH, tartan, večera). Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Upozorňujem všetkých, že náhradný seminár bude fungovať v režime OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný).

- KRaD upozorňuje funkcionárov klubov, že KRaD nebude akceptovať námietky a sťažnosti na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle kapitoly D/1/a-f Rozpisu súťaží. Pri sťažnosti na výkon R voči udeleniu ŽK považuje KR podnet za závažný len v prípade, ak bude súčasťou udelenia ČK po 2. ŽK. Za závažné pochybenie pre podanie podnetu cez ISSF na KRaD SF je neoprávnené udelenie ČK hráčovi, prípadne neudelenie ČK hráčovi, nesprávne nariadený alebo nenariadený PK, nesprávne uznaný, prípadne neuznaný gól. Poplatok podľa kapitoly C/3/a Rozpisu súťaží bude uhradený v MZF, okrem prípadov opodstatnenosti, čiastočnej opodstatnenosti, nepreukázateľnosti z hľadiska snímania videokamerou, resp. stiahnutia sťažnosti do začiatku zasadnutia príslušnej komisie. Minutáž je potrebné uviesť podľa hracieho času stretnutia a aj zverejneného videozáznamu na www.futbalnet.sk. KRaD SF sa bude zaoberať námietkami, sťažnosťami, podnetmi podanými výlučne cez ISSF systém. Námietky, sťažnosti, podnety podané emailom, prípadne inými komunikačnými cestami nebudú prerokované.

4.) Matrika SF

Základná registrácia:

1240854 Dávid Šuhajda TNF Prievidza
1249054 František Nagy Pinerola 1994 Futsal Academy
1279237 Tomáš Suchánek TNF Prievidza
1248634 Miroslav Chudý TNF Prievidza
1156994 Dalibor Tkáč TNF Prievidza
1311408 Oliver Hegedüs Futsal Team Komárno

Prestup:

1258356 Michal Jakubec ŠK Makroteam Žilina
1181967 Maroš Sasák Podpor Pohyb Košice
1304361 Besmir Toči Pinerola 1994 Futsal Academy
1300207 Milan Nestorik Pinerola 1994 Futsal Academy

Prestup s obmedzením: do 30.06.2022

1268281 Jozef Koricina 4FSC, o.z.
1267886 Ľubomír Baško TNF Prievidza
1323986 Adrián Kováčik TNF Prievidza
1315637 Andreas Fraňo TNF Prievidza
1282867 Juraj Laco TNF Prievidza
1249627 Martin Štrbák TNF Prievidza
1310222 Matej Palacka Futsal Team Komárno

Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SF č. 18 - 2021/22

3.12.2021

Úradná správa SF č. 17 - 2021/22

26.11.2021

Úradná správa SF č. 16 - 2021/22

19.11.2021

Úradná správa SF č. 15 - 2021/22

12.11.2021

Úradná správa SF č. 14 - 2021/22

12.11.2021

Úradná správa SF č. 13 - 2021/22

29.10.2021

Úradná správa SF č. 12 - 2021/22

22.10.2021

Úradná správa SF č. 11 - 2021/22

15.10.2021

Úradná správa SF č. 10 - 2021/22

8.10.2021

Úradná správa SF č. 9 - 2021/22

1.10.2021

Úradná správa SF č. 8 - 2021/22

24.9.2021

Úradná správa SF č. 7 - 2021/22

17.9.2021