logo
  • KONTAKTY
  • ANKETY

Úradná správa SF č. 7

piatok, 14.08.2020|Posledná aktualizácia 14.8.2020 09:44

Úradná správa SF č. 7 - 2020/2021

1.) Výkonný výbor SF

- oznamuje, že v súlade s čl. B/1/f RS schválil výnimku z účasti mládežníckeho družstva Futsal Team Komárno (nováčika Varta Futsal Ligy 2020/2021) v juniorských súťažiach v súťažnej sezóne 2020/2021

- oznamuje, že v súlade čl. C/2/d RS schválil použitie odmeny klubu Mimel Lučenec za umiestnenie zo súťažnej sezóny 2019/2020 na úhradu finančnej zábezpeky v zmysle čl. 10/3/b prílohy č. 3 RaPP-u vo výške 1000 eur

- oznamuje, že klub Mimel Lučenec dňom 12.8.2020 splnil podmienky podľa čl. 10/3/b prílohy č. 3 RaPP-u pre uzatváranie zmluvy s profesionálom

- oznamuje, že v spolupráci s Technickým úsekom SFZ (Oddelenie vzdelávania trénerov) organizuje licenčný seminár vzdelávania trénerov pre získanie licencie "SFZ Futsal"; všetky informácie pre záujemcov a možnosť podania prihlášky v lehote do 21.8.2020 tu: https://ticketing.futbalsfz.sk/events/5f2fa1e901a81c015cbdf460

2.) Športovo-technický úsek SF

- oznamuje, že podmienky pre prihlásenie do Varta Futsal Ligy 2020/2021 v stanovenom termíne splnili kluby ŠK Makroteam Žilina, Mimel Lučenec, Futsal Team Levice, MŠK Mayerson Nové Zámky, TNF Lions Prievidza, MŠK Žilina futsal, Futsal Team Komárno

3.) Komisia pre riadenie rozhodcov a delegátov SF

- oznamuje, že letný licenčný seminár rozhodcov a delegátov SF sa uskutoční v dňoch 11. - 12. septembra 2020, Hotel Zátoka Senec (program seminára bude zaslaný elektronickou formou)

- oznamuje, že dňa 17.8.2020 od 18,00 h. prostredníctvom aplikácie MS Teams organizuje online webinár na tému "Zmeny pravidiel futsalu 2020"; možnosť podania prihlášky tu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLEL7qryUZ7lYGjZVMU0B1MqOwhBnM0gTWxmw78rXmj3g4FA/viewform

4.) Matrika SF

- oznamuje zrealizované matričné úkony - základné registrácie: 1184656 - Marek Szabó, 1227257 - Attila Bottyán, 1260199 - Adam Kuruc, 1212802 - István Szénási, 1251632 - Mihály Mészáros, 1308368 - Gergely Hallman, 1199583 - Róbert Kürthy, 1295402 - Matej Benča, 1232185 - Lukáš Jurčina, 1151328 - Alexander Csicsó, 1212950 - Zsolt Németh, 1234649 - Peter Nguyen Cong, 1235130 - Tamás Tóth, 1119199 - Ronald Turza (všetci Futsal Team Komárno)

- oznamuje zrealizované matričné úkony - prestup: 1215714 - Matúš Kyjovský (MIBA Banská Bystrica - Mimel Lučenec)