logo
  • KONTAKTY
  • ANKETY

Úradná správa SF č. 7 - 2021/22

piatok, 17.09.2021|Posledná aktualizácia 17.9.2021 12:39

1.) Výkonný výbor SF

- schválil na žiadosť klubov úpravu v Rozpise súťaže 1. SLF 2021/22 D/1/c: Námietku respektíve sťažnosť k stretnutiu podávajú družstvá najneskôr do 60 hodín po skončení stretnutia cez podanie v ISSF systéme.

2.) Športovo-technický úsek SF

U 16: Na základe dohody klubov schválil odohrať stretnutie 2. kola 1.SLF 2021/22 medzi Futsal Team Komárno - Mimel Lučenec 15.09.2021 o 20:30 v ŠH Komárno.

U 17: Na základe dohody klubov schvaľuje odohratie stretnutia 2. kola 1.SLF 2021/22 medzi MŠK Mayerson Nové Zámky - TNF Prievidza 18.09.2021 o 20:45 v ŠH Milénium v Nových Zámkoch.

- oznamuje klubom 1.SLF, že komisia sa bude zaoberať iba oficiálnymi podaniami a podnetmi cez systém ISSF

- pripomína, že na základe rozhodnutia najvyšších riadiacich a legislatívnych orgánov SFZ pristúpili v ISSF k úpravám, ktoré sú nevyhnutné nielen z pohľadu dodržiavania noriem SFZ, ale aj GDPR a iných všeobecne záväzných predpisov. Hlavná zmena je v nominácii osôb do realizačných tímov. Nejde o hráčov, ale trénerov a ostatné osoby na sezónnej súpiske družstva v ISSF. Už v novembri 2020 boli vymazané všetky osoby v realizačných tímoch a je ich potrebné opakovane nahrať novým spôsobom, aj s ich súhlasom. Kompletný návod nájdete tu: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

Kontakt v prípade technických problémov: ladislavangyal@gmail.com

- apeluje na dodržiavanie Rozpisu súťaže B/5/m: Usporiadateľ stretnutia je povinný z každého stretnutia natočiť aplikáciou SPORT.VIDEO videozáznam zo stretnutia, a to z miesta nad stredovou čiarou za použitia statívu. Počas nahrávania je videotechnik povinný zabezpečiť v zmysle školenia tvorbu „real-time highlights“. Za týmto účelom SF zabezpečí pre všetky kluby licenciu na prevádzkovanie tejto aplikácie a školenie.

Najneskôr do 48 hodín po odohratí stretnutia usporiadateľ stretnutia videozáznam nahrá na http://video.sportnet.online/, v prípade stretnutia hraného v nedeľu musí byť videozáznam nahratý do 24 hodín po skončení stretnutia.
Za nesplnenie si povinnosti budú kluby sankcionované podľa sadzobníka poplatkov podľa Rozpisu súťaže C/3/a,b.

3.) Komisia rozhodcov a delegátov SF

- oznamuje nové obsadenie R v stretnutí 2.kola SLF nasledovne:

Piatok 17.09.2021

20:00 MIBA Banská Bystrica – Pinerola 1994 Futsal Academy Bratislava (TV ESO) (Behančin, Cisko M., Ploštica)

Sobota 18.09.2021

20:45 MŠK MAYERSON Nové Zámky – CopyLeaders Prievidza (Šeršeň, Botka, Čuhár)

Ospravedlnenia: Marko 18.09.-15.11. soboty a nedele, Belavý do prihlásenia, Šlapka PN od 16.09.

- KRaD prerokovala námietku Levíc (Futsal Team Komárno - Futsal Team Levice) - námietku zamieta. 
- KRaD upozorňuje R a D aby ospravedlnenia posielali 14 dní vopred iba na email:rozhodcovia@futsalslovakia.sk- KRaD SF oznamuje, že náhradný seminár rozhodcov a delegátov SF sa uskutoční 01.10.2021 na štadióne v Kysuckom Novom Meste. Od 15:30 fyzické previerky absolvujú: Belavý, Kováčik, T. Nagy, Bereščík, R. Nagy, Angyal, Budáč st., Kopec, Havrila, Grom. Od 16:30 písomný test absolvujú Belavý, Kováčik, T. Nagy, Bereščík, R. Nagy, Angyal, Kopec, Havrila, Antalík, Jablonický, Kubinec. Každý účastník uhradí poplatok 20€ (ŠH, tartan, večera). Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Upozorňujem všetkých, že náhradný seminár bude fungovať v režime OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný).

4.) Matrika SF

Základná registrácia:

1317422 Róbert Koch - Podpor Pohyb Košice
1279512 Adam Kuľha - Podpor Pohyb Košice
1329586 Samuel Bojnák - MŠK MAYERSON Nové Zámky
1279391 Alex Ľubomír Lauko - 4FSC, o.z.

Prestup:

1275173 Lukáš Bobek - TNF Prievidza
1245116 Marek Mikulišin - FOFO Bratislava WB 1984

Prestup s obmedzením: do 30.06.2022

1218709 Tomáš Mičuda - MIBA Banská Bystrica
1216466 Viktor Matyi - 4FSC, o.z.
1299383 Samuel Szabo - 4FSC, o.z.
1288512 Matúš Šlehofer - FC BPN EB - Bratislava

5) Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie podľa čl. 9/2b1,2 DP:

U 198 – Pavol Pecho / 1280305 / MIBA Banská Bystrica, 1. SLF / - vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry - podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti mimo PÚ podľa čl. 45/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 45/2 DP, od 11.09.2021.

Vylúčený po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie podľa čl. 9/2b1,2 DP a čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie:

U 199 – Patrik Chamilla / 1209706 / Futsal Team Levice, I. SLF / – od 11.09.2021.

Oznamy :

U 200 – DK berie na vedomie stanovisko odbornej komisie KR SF k podnetu klubu Futsal Team Levice doručeného prostredníctvom ISSF (ID 139191) k udeleniu 2. ŽK a následnému vylúčeniu hráča Patrik Chamilla / 1209706 / počas stretnutia 1. kola I. SLF medzi Futsal Team Komárno – Futsal Team Levice konaného dňa 10.09.2021 a poukazuje na U 199.

Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SF č. 21 - 2021/22

14.1.2022

Úradná správa SF č. 20 - 2021/22

31.12.2022

Úradná správa SF č. 19 - 2021/22

16.12.2021

Úradná správa SF č. 18 - 2021/22

3.12.2021

Úradná správa SF č. 17 - 2021/22

26.11.2021

Úradná správa SF č. 16 - 2021/22

19.11.2021

Úradná správa SF č. 15 - 2021/22

12.11.2021

Úradná správa SF č. 14 - 2021/22

12.11.2021

Úradná správa SF č. 13 - 2021/22

29.10.2021

Úradná správa SF č. 12 - 2021/22

22.10.2021

Úradná správa SF č. 11 - 2021/22

15.10.2021

Úradná správa SF č. 10 - 2021/22

8.10.2021