logo
  • KONTAKTY
  • ANKETY

Úradná správa SF č. 9

štvrtok, 27.08.2020|Posledná aktualizácia 16.10.2020 12:03

Úradná správa SF č. 9 - 2020/2021

1.) Športovo-technický úsek SF

- oznamuje, že prihlášky do juniorských súťaží FEJ U-17 a FEJ U-20 môžu kluby podávať prostredníctvom ISSF v lehote do 5. septembra 2020 do 24,00 hod. (začiatok súťaží je plánovaný na 24. októbra 2020)

2.) Komisia pre riadenie rozhodcov a delegátov SF

- oznamuje, že letný licenčný seminár rozhodcov a delegátov SF sa uskutoční v dňoch 11. - 12. septembra 2020, Hotel Zátoka Senec (program seminára bude zaslaný elektronickou formou)

3.) Matrika SF

- oznamuje zrealizované matričné úkony - základné registrácie: 1168518 - Futsal Team Komárno,

- oznamuje zrealizované matričné úkony - prestup s obmedzením: 1253066 - Rudolf Gál (MŠK MAYERSON Nové Zámky - Futsal Team Komárno) - do 30.06.2021

- oznamuje zrealizované matričné úkony - prestup s obmedzením1204751 Tomáš Oršolík (MŠK MAYERSON Nové Zámky - Futsal Team Komárno) - do 30.06.2021

- oznamuje zrealizované matričné úkony - prestup1208579 Patrik Krištofík - MŠK Žilina FUTSAL