logo
štvrtok, 09.04.2020|Posledná aktualizácia 09.4.2020 11:35

Úradná správa Slovenský futsal 40 - 2019/2020 zo dňa 9.4.2020

1.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján,  exekutiva@futsalslovakia.sk)

- umožňuje pripomienkovať Rozpis súťaží pre ročník 2020/2021 do 15.5.2020 prostredníctvom online dokumentu https://docs.google.com/document/d/10kj4Es0HX2w68UtcZlGUmC3eJn6EUrDoGNYahUvjM1w/edit?usp=sharing

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.