logo
  • KONTAKTY
  • ANKETY
piatok, 26.06.2020|Posledná aktualizácia 26.6.2020 10:40

Úradná správa Slovenský futsal 52 - 2019/2020 zo dňa 26.6.2020

1.) Výkonný výbor (dobsovic@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že lehota na prihlasovanie do Varta Futsal Ligy 2020/2021 je 31.7.2020 do 24,00 h.

- oznamuje, že v spolupráci s Technickým úsekom SFZ organizuje dňa 30.7.2020 záverečné skúšky k udeleniu trénerskej licencie „SFZ Futsal“; prihlášky je možné zaslať výlučne elektronickou formou v lehote do 17.7.2020 prostredníctvom portálu

https://ticketing.futbalsfz.sk/events/5eee071acd49c378642c78f6

(všetky informácie nájdete aj na webstránke SF: TU