logo

Výsledky volebných aktov opakovanej mimoriadnej konferencie SF

sobota, 14.05.2022|Posledná aktualizácia 7.6.2022 12:55

Výkonný výbor SF na základe prijatia uznesenia z 21.4.2022 oznámil, že body programu opakovanej mimoriadnej konferencie plánovanej na 30.4.2022 o 20h, ktorými boli voľby kontrolóra, Predsedu exekutívy súťaží a člena Výkonného výboru za rozhodcov a delegátov, prebehli online formou volebného hlasovania per rollam prostredníctvom platformy my.sportnet.online. Delegáti konferencie s právom hlasovať mohli uskutočniť hlasovanie 1. kola volieb prostredníctvom doručeného hlasovacieho linku po dobu 72 hodín (od 30.4.2022 o 20.00 do 3.5.2022 o 20.00). Po vyhodnotení 1.kola volieb, nasledovali ďalšie dve kolá.

Výkonný výbor SF dôrazne apeloval a žiadal všetkých oprávnených delegátov (kluby 1.SLF v počte 10, regionálne zväzy v počte 32, zástupcovia 2.líg v počte 2, zástupcu ženského futsalu v počte 1, trénerov v počte 1, rozhodcov a delegátov v počte 1), aby zodpovedne využili svoj mandát hlasovať, nakoľko predovšetkým obsadenie pozície kontrolóra bolo kľúčovým záujmom futsalovej komunity pre čerpanie príspevku od MŠVV SR, poskytovaného Slovenskému futsalu prostredníctvom Slovenského futbalového zväzu v súlade so zákonom o športe.Neúčasť a nezáujem o túto voľbu ohrozoval možnosť čerpania uvedeného príspevku a tým aj samotný Slovenský futsal."

Výsledky 1.kola volieb, ktoré boli bodmi programu tejto konferencie:

1. PREDSEDA EXEKUTÍVY SÚŤAŽÍ - kandidát Vladimír Ambrozek. Na jeho zvolenie v 1.kole bolo potrebných 24 hlasov (nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených delegátov)

Hlasovalo - 35 delegátov

ZA - 34 hlasov
PROTI - 0 hlasov
ZDRŽAL SA - 1 hlas

Konštatujeme, že za Predsedu Exekutívy súťaží bol zvolený Vladimír Ambrozek. Na základe svojho prehlásenia z 26.3.2022, Vladimír Ambrozek sa vzdáva týmto zvolením pozície člena Výkonného výboru SF.

2. KONTROLÓR SF - kandidáti Ivan Čuhár a Ľudovít Hrmo. Na zvolenie v 1.kole bolo potrebných 33 hlasov (kvalifikovaná väčšina všetkých oprávnených delegátov)

Hlasovalo - 35 delegátov

IVAN ČUHÁR - 13 hlasov
ĽUDOVÍT HRMO - 20 hlasov
ZDRŽAL SA - 2 hlasy

Konštatujeme, že za Kontrolóra SF v 1.kole nebol zvolený ani jeden z kandidátov. 2.kolo voľby s tými istými kandidátmi sa uskutoční od 4.5.2022 20.00 do 7.5.2022 20.00. Na zvolenie kandidáta v 2.kole je potrebných 24 hlasov (nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených delegátov)

3. ČLEN VV ZA ROZHODCOV A DELEGÁTOV - kandidáti Rastislav Behančin, Michal Botka a Miroslav Ježík. Na zvolenie v 1.kole bolo potrebných 33 hlasov (kvalifikovaná väčšina všetkých oprávnených delegátov)

Hlasovalo - 35 delegátov

RASTISLAV BEHANČIN - 3 hlasy
MICHAL BOTKA - 4 hlasy
MIROSLAV JEŽÍK - 23 hlasov
ZDRŽAL SA - 5 hlasov

Konštatujeme, že za člena VV za rozhodcov a delegátov v 1.kole nebol zvolený ani jeden z kandidátov. 2.kolo voľby s kandidátmi Miroslav Ježík a Michal Botka sa uskutoční od 4.5.2022 20.00 do 7.5.2022 20.00. Na zvolenie kandidáta v 2.kole je potrebných 24 hlasov (nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených delegátov).

Výsledky 2.kola volieb, ktoré boli bodmi programu tejto konferencie.

KONTROLÓR SF - kandidáti Ivan Čuhár a Ľudovít Hrmo. Na zvolenie v 2.kole bolo potrebných 24 hlasov (nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených delegátov)

Hlasovalo - 34 delegátov

IVAN ČUHÁR - 13 hlasov
ĽUDOVÍT HRMO - 19 hlasov
ZDRŽAL SA - 2 hlasy

Konštatujeme, že za Kontrolóra SF v 2.kole nebol zvolený ani jeden z kandidátov. 3.kolo (posledné) voľby s tými istými kandidátmi sa uskutoční od 8.5.2022 20.00 do 11.5.2022 20.00. Na zvolenie kandidáta v 3.kole je potrebná jednoduchá väčšina hlasujúcich delegátov (minimálna účasť na voľbe musí dosiahnuť 24 odhlasovaných).

ČLEN VV ZA ROZHODCOV A DELEGÁTOV - kandidáti Michal Botka a Miroslav Ježík. Na zvolenie v 2.kole bolo potrebných 24 hlasov (nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených delegátov)

Hlasovalo - 34 delegátov

MICHAL BOTKA - 5 hlasov
MIROSLAV JEŽÍK - 24 hlasov
ZDRŽAL SA - 5 hlasov

Konštatujeme, že za člena VV za rozhodcov a delgátov v bol v 2.kole zvolený Miroslav Ježík.

Výsledky 3.kola volieb, ktoré boli bodmi programu tejto konferencie.

KONTROLÓR SF - kandidáti Ivan Čuhár a Ľudovít Hrmo. Na zvolenie v 2.kole bolo potrebná jednoduchá väčšina hlasujúcich (minimálne však 24 hlasujúcich delegátov)

Hlasovalo - 34 delegátov

IVAN ČUHÁR - 11 hlasov
ĽUDOVÍT HRMO - 22 hlasov
ZDRŽAL SA - 1 hlas

Konštatujeme, že za Kontrolóra SF v 3.kole bol zvolený Ľudovít Hrmo.

V mene celého SF ďakujeme všetkým zúčastním na priebehu týchto volebných aktov konferencie a teším sa na prípadné stretnutie na Riadnej výročnej konferencii SF, ktorá sa bude konať v júni 2022 (o presnom mieste a dátume budete informovaní).

Mohlo by vás zaujímať

Správa o exekutíve SF 2024: Po konferencii v Martine novým šéfom súťaží Jozef Kunštár

9.6.2024

Riadna Konferencia SF sa uskutoční 8.6.2024 v Martine

7.6.2024

Úradná správa SF č. 41 - 2023/24

7.6.2024

Úradná správa SF č. 40 - 2023/24

17.5.2024

Úradná správa SF č. 39 - 2023/24

10.5.2024

Úradná správa SF č. 38 - 2023/24

3.5.2024

Úradná správa SF č. 37 - 2023/24

19.4.2024

Úradná správa SF č. 36 - 2023/24

12.4.2024

Úradná správa SF č. 35 - 2023/24

5.4.2024

Úradná správa SF č. 34 - 2023/24

4.4.2024

Úradná správa SF č. 33 - 2023/24

22.3.2024

Úradná správa SF č. 32 - 2023/24

15.3.2024