logo
  • KONTAKTY
  • ANKETY

Výkonný výbor SF schválil ďalšiu finančnú pomoc pre kluby

štvrtok, 30.07.2020|Posledná aktualizácia 30.7.2020 08:51

Kluby nebudú platiť za rozhodcov ani v najvyššej súťaži mužov, do klubov smeruje finančná dotácia prevyšujúca 30 tisíc eur

Na rokovanie Výkonného výboru SF bol opätovne predložený návrh na zmenu vo finančnom pokrytí činnosti rozhodcov a delegátov vo Varta Futsal Lige. Po jednomyseľnom rozhodnutí členov VV SF, od sezóny 2020/2021 preberá Slovenský futsal financovanie činnosti rozhodcov a delegátov vo Varta Futsal Lige plne do svojej réžie. Kluby už nebudú prispievať na túto činnosť ani euro a vo svojich mesačných zberných faktúrach v nastávajúcej sezóne nenájdu ani položky spojené s matričnými úkonmi. Do klubov tak vstupuje ďalšia priama finančná podpora, ktorá podľa poznatkov z predchádzajúcich sezón predstavuje v úhrne cca 30 - 35 tis. eur.

VV SF okrem tejto pomoci schválil aj termín pre prihlasovanie klubov do Varta Futsal Ligy 2020/2021 na 12. august 2020. Tento termín platí nielen pre tie kluby, ktoré v zmysle Rozpisu súťaže prejavia záujem o postup do najvyššej súťaže z druhých líg a z regiónov, ale aj pre kluby s právom účasti z predchádzajúcej sezóny, ktorým sa tak posúva možnosť prihlásenia z 31. júla o ďalších 12 dní.

Dušan Dobšovič (prezident SF): "Vychádzajúc zo situácie v kluboch, ktorú denne monitorujeme a komunikujeme, sme opätovne otvorili tému ďalšej priamej finančnej popory klubov. V júni sme priniesli balík opatrení, ktoré mali za cieľ pomôcť klubom v neľahkej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu a predčasným ukončením vlaňajšej sezóny. Dnes sme na to nadviazali a rozhodli sa pre významnú finančnú dotáciu do klubov tým, že počnúc novou sezónou kluby nebudú prostredníctvom mesačných zberných faktúr prispievať na financovanie činnosti rozhodcov v žiadnej zo súťaží, tzn. ani vo Varta Futsal Lige. V plnej výške bude táto položka uhrádzaná zo zdrojov SF rovnako, ako tomu bolo doteraz v prípade juniorských a ženských súťaží. Navyše, pre nastávajúcu sezónu odpúšťame klubom aj matričné poplatky spojené s novými registráciami či transfermi. Kluby si tak vo svojich mesačných zberných faktúrach môžu nájsť už len platby spojené s prerokovaním ich disciplinárnych priestupkov alebo prípadné disciplinárne sankcie. Hoci ide o výrazný zásah do rozpočtu SF, sme presvedčení, že finančne zdravá organizácia, akou Slovenský futsal je, aj za pomoci nových marketingových partnerov tieto rozpočtové výpadky zvládne."

Podľa kalendára UEFA v novej sezóne 2020/2021 stojí pred vedením SF mimoriadne ťažká úloha, keď v priebehu šiestich mesiacov budú tri naše reprezentačné výbery bojovať o postup na vrcholné európske šampionáty a bude potrebné finančne zabezpečiť nielen samotné kvalifikácie, ale aj kvalitnú prípravu týchto výberov. Tie doterajšie boli vždy zvládnuté po tejto stránke na jednotku, zostáva veriť, že tomu bude aj v tejto situácii. Verme, že spomínaná finančná injekcia do klubov prinesie pozitívne ohlasy vo futsalovej verejnosti a aspoň v minimálnej miere prispeje k riešeniu nelichotivej situácie v klubovom futsale na Slovensku. Kluby môžu ušetrené finančné prostriedky využiť na svoju internú prevádzku, či nové proklubové projekty.