logo

Mimoriadne opatrenia na podporu futsalových klubov

utorok, 07.07.2020|Posledná aktualizácia 9.7.2020 09:11

Varta Futsal Liga 2020/2021 pre kluby opäť lacnejšia, VV SF prichádza aj s podporou mládežníckych trénerov

Výkonný výbor SF na svojom 15. a 16. zasadnutí diskutoval o návrhoch opatrení, ktorých spoločným menovateľom bolo zmiernenie dopadov pandémie koronavírusu na činnosť futsalových klubov na Slovensku v nastávajúcom období, či zavedenie ďalších motivačných faktorov pre účasť klubov v súťažiach. Kluby budú mať nový súťažný ročník v najvyššej súťaži o niečo lacnejší a súčasne na činnosť klubových trénerov prispeje SF novým finančným príspevkom. 

Tieto benefity pribudnú k doterajším, keďže už v súčasnosti SF poskytuje klubom po 20 lôpt Select najvyššej kvality na každé družstvo, uhrádza náklady na haly a činnosť rozhodcov v plnej výške na všetky stretnutia dvoch juniorských ligových súťaží, či dopláca náklady na činnosť rozhodcov vo Varta Futsal Lige. Celkovo tak priamy finančný príspevok účastníkom Varta Futsal Ligy predstavuje viac ako 70 tis. eur, čo v minulej sezóne predstavovalo cca 10 tis. eur/klub, a to nerátajúc náklady na marketingový priestor, ktorý SF poskytuje klubom v rámci mediálneho priestoru vytváraného prostredníctvom priamych prenosov TV ESO. Pri celkovom ročnom rozpočte SF (cca 340 tis. eur) ide skutočne o veľmi úctyhodnú podporu.

SF momentálne intenzívne pracuje aj na ďalších marketingových platformách, ktoré chce ponúknuť klubom. SF zároveň rokuje s partnermi ohľadom vstupu do súťaží riadených Slovenským futsalom so zámerom zvýšiť marketingovú hodnotu svojich súťaží. 

"Koronaopatrenia"

K priamym „koronaopatreniam“ týkajúcich sa predčasne ukončenej súťažnej sezóny 2019/2020, t.j. klubov účinkujúcich vo Varta Futsal Lige 2019/2020, patria nasledovné opatrenia:

  • posunutie lehoty na úhradu mesačných zberných faktúr za marec - máj 2020, a to až do termínu podania prihlášky do nového súťažného ročníka 2020/2021,
  • upustenie od uloženia pokuty za oneskorené úhrady mesačných zberných faktúr v zmysle článku C.3.a) Rozpisu súťaží,
  • poskytnutie finančných odmien prvým trom najlepším klubom podľa vyhláseného poradia Varta Futsal Ligy 2019/2020 v polovičnej výške, než by boli klubom poskytnuté v prípade riadneho skončenia play off (1 500, 1 000 resp. 500 eur).

K priamym „koronaopatreniam“ týkajúcich sa nastávajúcej súťažnej sezóny 2020/2021, t.j. všetkých klubov zaujímajúcich sa o účasť vo Varta Futsal Lige 2020/2021, patria nasledovné opatrenia:

  • predĺženie lehoty na prihlasovanie sa do Varta Futsal Ligy 2020/2021 do 31. júla 2020,
  • zníženie štartovného pre súťažný ročník 2020/2021 Varta Futsal Ligy na 1 euro.

Dušan Dobšovič (prezident SF): „S ohľadom na predčasne ukončený súťažný ročník 2019/2020, výpadok príjmov z play-off a neistotu v sponzorskej oblasti po skončení pandémie koronavírusu sme sa rozhodli niektorými opatreniami zmierniť tieto dopady na naše kluby. Sú medzi nami kluby, ktoré sa nedokázali vysporiadať so splatnosťou mesačných zberných faktúr, a tu sme sa rozhodli neudeľovať sankciu stanovenú Rozpisom súťaže za oneskorené úhrady a ponúkli klubom možnosť uhradiť tieto faktúry až v lehote na prihlasovanie do nového súťažného ročníka. Tu však platí, že pokiaľ tieto kluby budú chcieť v období medzi 1. a 31. júlom realizovať matričné úkony, budú si musieť tieto záväzky splniť skôr. Rozhodli sme sa tiež poskytnúť finančné odmeny za umiestnenie po základnej časti, aj keď Rozpis súťaže pôvodne takúto možnosť nepripúšťal a odmeny boli viazané až na umiestnenie v play-off. S cieľom poskytnúť klubom väčší časový priestor v období po koronakríze na opätovné naštartovanie bežnej činnosti sme o jeden mesiac predĺžili lehotu na prihlasovanie sa do Varta Futsal Ligy 2020/2021. Súčasne sme všetkým účastníkom nového súťažného ročníka znížili štartovné z 800 eur na 1 eur.“

Finančné príspevky trénerom

SF prichádza do novej súťažnej sezóny po prvýkrát v histórii s priamou finančnou podporou trénerov. Zelenú dostal projekt finančnej podpory mládežníckych trénerov v družstvách klubov hrajúcich mládežnícke súťaže SF, v zmysle ktorého by boli počas hlavnej sezóny (cca 6 mesiacov) finančne podporovaní tréneri s trénerskou futsalovou licenciou SFZ reálne pôsobiaci v jednotlivých mládežníckych družstvách klubov, ktorí budú spĺňať podmienky a požiadavky stanovené osobitným predpisom.

Ján Ploštica (člen VV SF, predkladateľ návrhu): „Som rád, že členovia VV podporili túto myšlienku, ktorá bude predstavovať v úhrnnej výške cca 12 tis. eur na sezónu 2020/2021. Cieľom tohto projektu je nielen ďalšia finančná podpora klubov, ale najmä snaha o motiváciu vzdelávať a vychovávať nových trénerov pre nielen mládežnícke družstvá a tým aj vychovávať v budúcnosti ešte viac kvalitných futsalistov. Cieľom je aj, aby komunita trénerov na Slovensku viac spolu komunikovala a odovzdávala si navzájom informácie. Projekt je nastavený tak, aby tréner futsalu bol motivovaný sa vzdelávať. Čím vyššie futsalové vzdelanie tréner bude mať, tým vyššia bude jeho podpora zo strany zväzu. 

Futbaloví tréneri, ktorí majú záujem o základnú licenciu "SFZ Futsal" sa ešte stále môžu prihlásiť na preskúšanie ohľadom licencie SFZ futsal, viac TU . Táto licencia im bude postačujúca na získanie podpory zo strany SF, za predpokladu, že budú viesť juniorské futsalové družstvo. Riadne školenie pre trénerov licencie SFZ futsal by malo byť otvorené do začiatku súťažného ročníka 2020/21, o čom vás budeme informovať.