logo
  • KONTAKTY
  • ANKETY

Slovenský futsal prerozdelil do klubov, do vybavenia rozhodcov a delegátov, do televíznych prenosov a na odmeny reprezentantom viac ako 100 tisíc eur

streda, 30.12.2020|Posledná aktualizácia 30.12.2020 19:37

Výkonný výbor SF na svojom on-line zasadnutí v nedeľu 27.12.2020 prerozdelil časť pozitívneho hospodárenia SF do klubov, do materiálneho zabezpečenia rozhodcov a delegátov, ako aj do televízneho vysielania nadchádzajúcich významných futsalových medzinárodných stretnutí.

Pred súťažným ročníkom 2020/2021 Výkonný výbor SF zrušil platenie štartovného klubmi a následne prevzal kompletné financovanie činnosti rozhodcov a delegátov všetkých súťaží plne do svojej réžie a vo svojich mesačných zberných faktúrach už kluby nenachádzali ani ďalšie položky spojené s matričnými úkonmi. Do klubov tak vedenie SF posunulo finančnú podporu v úhrnnej výške cca 35 tis. eur. 

Prebytkové hospodárenie SF v roku 2020 spôsobené zrušením viacerých reprezentačných a ligových podujatí vedenie SF využilo na schválenie niekoľkých ďalších návrhov, ktorých cieľom je podpora futsalu na rôznych úrovniach. Výkonný výbor SF na svojom zasadnutí schválil poskytnutie nenávratného finančného príspevku klubom SF hrajúcim najvyššie súťaže mužov, juniorov a žien súťažného ročníka 2020/2021 v úhrnnej výške 40 tis. eur. V jednotkových sumách ide o príspevky vo výške:

  • 1 500 eur na družstvo vo Varta Futsal Lige,
  • 1 500 eur na družstvo vo Futsalovej extralige juniorov U-20,
  • 1 500 eur na družstvo vo Futsalovej extralige juniorov U-17,
  • 500 eur na družstvo Ženskej futsalovej extraligy.

Znamená to, že klub, ktorý má v uvedených súťažiach SF prihlásené všetky tieto družstvá, môže dostať nenávratný príspevok v maximálnej výške 5 000 eur. Nenávratnosť príspevku je podmienená tým, že klub s príslušným družstvom dohrá súťažný ročník 2020/2021 (v prípade nedohratia súťaže z vyššej moci sa táto podmienka považuje za splnenú), finančné prostriedky budú použité na krytie oprávnených výdavkov v zmysle metodiky ministerstva školstva na účely rozvoja športu mládeže a použitie finančných prostriedkov bude v stanovenej lehote riadne vyúčtované.

Prezident SF, Dušan Dobšovič, v tejto súvislosti konštatoval: "Som rád, že členovia Výkonného výboru napriek rôznorodým názorom nakoniec schválili návrh na podporu rôznych oblastí slovenského futsalu, ktorú sme mohli v tomto "covidovom" období pripraviť z dôvodu prebytkového hospodárenia SF spôsobeného zrušením viacerých reprezentačných akcií či neodohratím viacerých ligových kôl. Okrem príspevku klubom sme schválili aj ďalšie významné návrhy, ktoré síce značne zasahujú do rozpočtu SF, no v tejto chvíli ich považujeme za prospešné pre futsal. Napriek nákladovo náročnému obdobiu na začiatku roku 2021 sme presvedčení, že naše občianske združenie Slovenský futsal tieto kroky bez problémov zvládne. Poskytujeme príspevok na nové materiálové vybavenie rozhodcov a delegátov v úhrnnej výške 15 tis. eur, príspevok na výrobu a vysielanie televíznych prenosov zo stretnutia Mimelu Lučenec s ruským MFK KPRF v UEFA Futsal Champions League a zo stretnutí slovenskej reprezentácie v kvalifikačných bojoch o postup na Majstrovstvá Európy prostredníctvom verejnoprávnej televízie RTVS a nezabudli sme ani na motivačný bonus pre hráčov a realizačný tím v boji o postup z kvalifikácie na EURO´2022 do Holandska."