logo

SLOVENSKÝ POHÁR aj v sezóne 2023/2024. Prihlášku treba podať do 15.septembra

štvrtok, 17.08.2023

Slovenský pohár exekutíva súťaží SF obnovila v minulej sezóne po dlhých šiestich sezónach, turnaj Final Four, ktorý sa odohral v Prievidzi, ovládol MIMEL Lučenec.

Súťaž nájdete v termínovníku súťaží riadených Slovenským futsalom aj v blížiacej sa sezóne. SF vypísal pre najlepšie tímy aj finančné prémie, extraligové kluby nedostali povinnosť túto súťaž hrať, ako tomu bolo v minulej sezóne.

1.   DEFINÍCIA SÚŤAŽE SP

a)    Slovenský pohár je pohárová súťaž, ktorá vyvrcholí turnajom Final Four.

b)    Do Slovenského pohára budú zaradené všetky kluby po splnení podmienok tohto Rozpisu súťaže pre pohárovú súťaž (ďalej iba „RS“), majú uhradené všetky záväzky z predchádzajúcich období voči SFZ, SF a ostatným členom SF, s výnimkou prebiehajúcich sporov, a v stanovenej lehote podali prihlášku do súťaže výlučne cez systém ISSF najneskôr do 15. septembra 2023.

2.   USPORIADATEĽ STRETNUTIA

a)     Usporiadateľom stretnutí Slovenského pohára sú kluby uvádzané na prvom mieste vo vyžrebovaní alebo v úradnej správe (ďalej iba „ÚS“). Kluby hrajúce Niké Futsal Extraligu v prípade zápasu s mužstvami z nižších úrovní súťaží riadených SF alebo klubov prihlásených do súťaže budú v zápasoch figurovať ako mužstvo hostí z dôvodu propagácie futsalu v ostatných regiónoch. Zápasy od 1/4-finále sa budú žrebovať, aby sa určila výhoda domáceho prostredia, neplatí to pri zápase extraligistu s mužstvom z nižšej úrovne súťaží SF.

b)    Usporiadateľ stretnutia sa riadi ustanoveniami článku 54 až 60 SP a ustanoveniami zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.  MIESTA STRETNUTÍ

a)     Domáce stretnutia klubov prihlásené a zaradené do Slovenského pohára sa hrajú v schválených ŠH klubov, ktoré sú aj usporiadateľom stretnutia. Haly mužstiev z nižších úrovní súťaží podliehajú kontrole Exekutívy súťaží riadených SF.

4.  PRIHLÁŠKA, ŠTARTOVNÉ, INÉ NÁLEŽITOSTI

a)     Prihlásené kluby sú povinné uhradiť štartovné vo výške 100,- eur spôsobom, ktorý určí riadiaci orgán súťaže, do stanoveného termínu, tým je 15.september 2023.

b)    Kluby hrajúce Niké futsal extraligu nemajú účasť v Slovenskom pohári povinnú, ako tomu bolo v sezóne 2022/23.

c)     Náklady na činnosť klubu sú kluby povinné uhrádzať na základe MZF za uplynulý kalendárny mesiac, a to v lehote splatnosti ustanovenej na tejto faktúre. Stanovená výška pre klub na delegované osoby na jedno stretnutie bude 140,- eur, zvyšok doplatí SF. Súčasťou MZF sú aj prípadné iné poplatky a pokuty spojené s činnosťou klubu v danom mesiaci. Haly na zápasy si hradia kluby, s výnimkou turnaja Final Four, kde prenájom haly znáša v plnej miere SF.

d)    Prémie za umiestnenie: 1.miesto 1500,- eur, 2.miesto 1000,- eur, 3.miesto 500,- eur

5.  VYŽREBOVANIE A HERNÝ FORMÁT

a)     SP sa odohrá v maximálne troch blokoch podľa vyžrebovaného pavúka, 1/8-finále, 1/4-finále a záverečný turnaj Final Four na jeden víťazný zápas (podľa pravidiel ako v play-off Niké Futsal Extraligy). Najlepšie štyri mužstvá zo sezóny 2022/2023 v prípade prihlásenia do súťaže budú v pavúku vyžrebované na pozície 1. až 4. (kôš 1). Mužstvá Niké Futsal Extraligy budú do pavúka vyžrebované z koša 2 a ostatné mužstvá na pozície z koša 3.

b)    Herný formát pri 9 – 16 mužstvách:

c)     Herný formát pri 1 – 8 mužstvách:

d)    V prípade, ak nebude naplnený počet mužstiev 16 respektíve 8, namiesto vyžrebovaných tímov bude dolosovaný do pavúka priamy postup pre domáce mužstvo.

e)    Od semifinále sa hrá podľa pavúka záverečný dvojdňový turnaj Final Four, semifinále na jedno víťazné stretnutie, víťazi semifinále 1 a 2 postupujú do finále, zdolané tímy do zápasu o konečné tretie miesto.

f)      Kluby sa pri organizácii stretnutí riadia RS pre Niké Futsal Extraligu, všetky kluby musia byť registrované v systéme ISSF bez výnimky, V prípade technických problémov sa zaznamenajú všetky údaje zo zápasu na papierový zápis a budú bezodkladne oznámené riadiacemu orgánu na mailovú adresu exekutiva@futsalslovakia.sk.

g)     Ak je víťaz Slovenského pohára 2023/2024 totožný s Majstrom SR v Niké Futsal Extralige pre sezónu 2023/2024, Superpohár sa neodohrá. V opačnom prípade sa v termíne určenom Riadiacim organom súťaže odohrá zápas o Slovenský Superpohár, všetky náklady na jeho organizáciu znáša SF.

Mohlo by vás zaujímať

Doškoľovací trénerský seminár bude 1.septembra, prihlásiť sa treba do konca augusta

16.8.2022

Niké Futsal Extraliga 2023/24: Najvyššia slovenská futsalová súťaž odštartuje 22.septembra

9.7.2023

SLOVENSKÝ POHÁR: Poznáme vyžrebovanie štvrťfinálových dvojíc, Lučenec hrá v Žiline

6.12.2022

SLOVENSKÝ POHÁR: Štartuje osemfinále obnovenej súťaže, Lučenec čaká v Bratislave FOFO

2.12.2022

SLOVENSKÝ POHÁR: Poznáme žreb osemfinále, odohrá sa v prvý decembrový týždeň

14.11.2022

Final Four o Slovenský pohár v kategórii U-20 v Bratislave ovládol Podpor Pohyb Košice

1.6.2023

Slovenský pohár sa vracia na futsalové palubovky po dlhých rokoch

21.9.2022

Historické 1. Majstrovstvá Európy hráčov do 19 rokov začiatkom septembra

18.9.2019

Majstrovstvá sveta vo futsale v roku 2024 bude hostiť Uzbekistan

25.6.2023

Finalový turnaj Final Four o Slovenský pohár v kategórii U-17 ovládol domáci Podpor Pohyb Košice

19.6.2023

V extralige žiakov U-15 si majstrovský pohár prevzali pred zaplnenou halou ARENA hráči MIMELu Lučenec

16.2.2023

Štartuje nová reprezentačná kategória do 15 rokov

6.10.2019