logo
  • KONTAKTY
  • ANKETY
piatok, 08.05.2020|Posledná aktualizácia 08.5.2020 09:34

Úradná správa Slovenský futsal 15 - 2019/2020 zo dňa 8.5.2020

1.) Výkonný výbor SF (dobsovic@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že riadna Konferencia SF 2020 sa uskutoční 30. mája 2020 (všetky informácie o programe, počte delegátov a pod. sú uvedené na oficiálnej webstránke SF https://futsalslovakia.sk/konferencia-sf-2020); detaily k technickému zabezpečeniu zasadnutia budú včas oznámené s ohľadom na vývoj bezpečnostných opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu

- vyzýva oprávnené osoby, aby písomne doručili VV SF najneskôr do 16. 5. 2020 prípadné návrhy do programu s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi

- vyzýva predsedov regionálnych združení a štatutárnych zástupcov klubov bezodkladne oznámiť VV SF prostredníctvom emailovej adresy plostica@futsalslovakia.sk svojich delegátov KSF a ich náhradníkov s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi (meno, priezvisko, email, telefón)

- upozorňuje, že návrhy kandidátov na volených členov orgánov SF musia byť kompletne podané emailom na adresu dobsovic@futsalslovakia.sk najneskôr v pondelok 25.5.2020 do 24,00 h.; jedna osoba môže prijať kandidatúru iba na jednu funkciu volenú na tej istej KSF

- umožňuje členom SF pripomienkovať návrh novelizácie Stanov SF do 15.5.2020 prostredníctvom online dokumentu TU

2.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (exekutiva@futsalslovakia.sk)

- umožňuje pripomienkovať Rozpis súťaží pre ročník 2020/2021 do 15.5.2020 prostredníctvom online dokumentu TU

- vyzýva kluby MŠK Žilina futsal, MIBA Banská Bystricabezodkladnú úhradu mesačných zberných faktúr splatných 13.4.2020

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SF č. 6

7.8.2020 | DUŠAN DOBŠOVIČ

Úradná správa SF č. 5

31.7.2020 | DUŠAN DOBŠOVIČ

Úradná správa SF č. 4

24.7.2020 | JÁN PLOŠTICA

Úradná správa SF č. 3

17.7.2020 | DUŠAN DOBŠOVIČ

Úradná správa SF č. 2

10.7.2020 | DUŠAN DOBŠOVIČ

US č.1

3.7.2020 | JÁN PLOŠTICA

US č.52

26.6.2020 | JÁN PLOŠTICA

US č.51

19.6.2020 | JÁN PLOŠTICA

US č.50

12.6.2020 | JÁN PLOŠTICA

US č.49

5.6.2020 | JÁN PLOŠTICA

US č.48

30.5.2020 | JÁN PLOŠTICA

US č.47

22.5.2020 | JÁN PLOŠTICA