logo
  • KONTAKTY
  • ANKETY
piatok, 15.05.2020|Posledná aktualizácia 15.5.2020 11:22

Úradná správa Slovenský futsal 46 - 2019/2020 zo dňa 15.5.2020

1.) Výkonný výbor SF (dobsovic@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že riadna Konferencia SF 2020 sa uskutoční 30. mája 2020 (všetky informácie o programe, počte delegátov a pod. sú uvedené na oficiálnej webstránke SF https://futsalslovakia.sk/konferencia-sf-2020); detaily k technickému zabezpečeniu zasadnutia budú delegátom včas oznámené s ohľadom na vývoj bezpečnostných opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu

- vyzýva oprávnené osoby, aby písomne doručili VV SF najneskôr do 16. 5. 2020 prípadné návrhy do programu s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi

- vyzýva predsedov regionálnych združení a štatutárnych zástupcov klubov bezodkladne oznámiť VV SF prostredníctvom emailovej adresy plostica@futsalslovakia.sk svojich delegátov KSF a ich náhradníkov s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi (meno, priezvisko, email, telefón)

- upozorňuje, že návrhy kandidátov na volených členov orgánov SF musia byť kompletne podané emailom na adresu dobsovic@futsalslovakia.sk najneskôr v pondelok 25.5.2020 do 24,00 h.; jedna osoba môže prijať kandidatúru iba na jednu funkciu volenú na tej istej KSF

- umožňuje členom SF pripomienkovať návrh novelizácie Stanov SF do 15.5.2020 prostredníctvom online dokumentu TU

- oznamuje, že riadne zasadnutie VV SF sa uskutoční 20. mája 2020

2.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (exekutiva@futsalslovakia.sk)

- umožňuje pripomienkovať Rozpis súťaží pre ročník 2020/2021 do 15.5.2020 prostredníctvom online dokumentu TU

- vyzýva kluby MŠK Žilina futsal, MIBA Banská Bystricabezodkladnú úhradu mesačných zberných faktúr splatných 13.4.2020

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SF č. 13

24.9.2020 | DUŠAN DOBŠOVIČ

Úradná správa SF č. 12

18.9.2020 | DUŠAN DOBŠOVIČ

Úradná správa SF č. 11

11.9.2020 | JÁN PLOŠTICA

Úradná správa SF č. 10

4.9.2020 | DUŠAN DOBŠOVIČ

Úradná správa SF č. 9

27.8.2020 | JÁN PLOŠTICA

Úradná správa č. 8

21.8.2020 | DUŠAN DOBŠOVIČ

Úradná správa SF č. 7

14.8.2020 | DUŠAN DOBŠOVIČ

Úradná správa SF č. 6

7.8.2020 | DUŠAN DOBŠOVIČ

Úradná správa SF č. 5

31.7.2020 | DUŠAN DOBŠOVIČ

Úradná správa SF č. 4

24.7.2020 | JÁN PLOŠTICA

Úradná správa SF č. 3

17.7.2020 | DUŠAN DOBŠOVIČ

Úradná správa SF č. 2

10.7.2020 | DUŠAN DOBŠOVIČ