logo

Riadna Konferencia SF sa uskutoční 8.6.2024 v Martine

piatok, 10.05.2024|Posledná aktualizácia 10.5.2024 12:23

VV SF oznamuje zvolanie riadnej Konferencie SF na 8.6.2024 v Martine o 11.00, hotel Victoria - V. Žingora 9820, 036 01 Martin.

Výkonný výbor SF:

- oznamuje zvolanie riadnej Konferencie SF na 8.6.2024 v Martine o 11.00, hotel Victoria - V. Žingora 9820, 036 01 Martin

- vyzýva oprávnené osoby, aby doručili VV SF (emailom na adresu: vvsf@futsalslovakia.sk) najneskôr 14 dní pred konaním Konferencie SF 2024 (t. j. do 25.5. 2024) prípadné návrhy do programu s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi. Prípadné neskoršie návrhy bodov programu konferencie je členmi SF možné podať písomnou formou vo forme návrhu a odôvodnenia do termínu začiatku KSF a budú schvaľované nadpolovičnou väčšinou delegátov s právom hlasovať

Navrhovaný program KSF obsahuje nasledovné body:

1) Otvorenie konferencie, privítanie delegátov a oboznámenie s účasťou delegátov

2) Schválenie návrhu pracovných komisií, správa Mandátovej komisie o uznášaniachopnosti

3) Schválenie Bodov programu konferencie

4) Schvaľovanie rozpočtu SF na 2024

5) Správa o činnosti a hospodárení od poslednej KSF

6) Schvaľovanie Výročnej správy za rok 2023

7) Schvaľovanie Výročnej správy za rok 2022

8) Schvaľovanie Výročnej správy za rok 2021

9) Správa kontrolóra SF za rok 2023 a správa o výsledku kontroly

10) Správa o exekutíve súťaží

11) Voľba kontrolóra SF

12) Voľba predsedu exekutívy súťaží

13) Voľba člena VV za záujmovú skupinu trénerov

14) Voľba člena VV bez špecifického určenia

15) Schvaľovanie novelizácie stanov – jednotlivo po navrhovaných bodoch

16) Udelenie mandátu predsedovi SF na začatie rokovaní so SFZ o možnosti začlenenia Slovenského futsalu pod správu SFZ

17) Schválenie udelenia čestného členstva SF Tatiane Mizerovej

18) Diskusia

19) Informácia o uzneseniach prijatých KSF od návrhovej komisie

20) Ukončenie konferencie 

Na konferencii majú právo sa zúčastniť nasledovní delegáti:

 a) 10 delegátov za kluby pôsobiace v najvyššej súťaži
b) 4 delegáti za kluby pôsobiace v druhej najvyššej súťaži – 2 za 2.ligu Bratislava, 2 za 2.ligu-Východoregión
c) 32 delegátov za regionálne združenia SF na základe pomerného princípu členskej základne - Bratislava 14, Západ 6, Stred 6, Východ 6
d) 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu trénerov,
e) 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu rozhodcov a delegátov,
f) 1 delegát zastupujúci ženský futsal 

Celkový počet delegátov: 49

Kvalifikovaná väčšina: 35
Nadpolovičná väčšina: 25 

- oznamuje, že návrhy kandidátov na volených členov orgánov SF musia byť riadne a kompletne podané (emailom na adresu: vvsf@futsalslovakia.sk) najmenej 5 dní pred dňom konania KSF, na ktorej sa konajú voľby (t.j. v pondelok 3.6.2024 do 24:00 h.).

- oznamuje členom SF, ktorí sa budú zúčastňovať rokovania KSF prostredníctvom svojich delegátov, aby zabezpečili ich voľbu tak, aby mohli delegátov KSF a ich náhradníkov s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi oznámiť VV SF najneskôr 7 dní pred konaním KSF. (emailom na adresu vvsf@futsalslovakia.sk). Podklady k bodom konferencie budú oznámeným delegátom SF dodané najneskôr 5 dní pred konaním konferencie, t.j. do 3.6.2024. VVSF upozorňuje, že konferencie sa môžu zúčastniť iba členmi SF definovaní delegáti/náhradníci a k prezentácií/obdržaniu hlasovacieho lístka delegáta je nutná identifikácia OP. Účasť iného delegáta na základe splnomocnenia nie je možná..

Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SF č. 40 - 2023/24

17.5.2024

4.FINÁLE PLAY-OFF: Lučenec zvládol štvrtý zápas v Košiciach a je majstrom Slovenska

15.5.2024

3.FINÁLE PLAY-OFF: Lučenec zdolal Košice 6:2, v utorok môže spečatiť titul na východe

11.5.2024

Vyvrcholenie bojov o titul v Niké Futsal Extralige prinesie v priamych prenosoch :ŠPORT na RTVS

10.5.2024

Úradná správa SF č. 39 - 2023/24

10.5.2024

2.FINÁLE PLAY-OFF: Košice uštedrili Lučencu prvú prehru v sezóne a vyrovnali stav série

8.5.2024

1.FINÁLE PLAY-OFF: Prvý dramatický duel s Košicami rozhodol domáci Lučenec v závere

4.5.2024

Úradná správa SF č. 38 - 2023/24

3.5.2024

Štartuje FINÁLE PLAY-OFF: Košický Podpor Pohyb vyzve v repríze finále obhajcu MIMEL Lučenec

3.5.2024

Bitka o finále v utorok v Košiciach. Na postup si brúsi zuby domáci Podpor Pohyb, ale aj Levičania

29.4.2024

Štartuje semifinálová séria play-off Niké Futsal Extraligy zápasmi v Lučenci a Košiciach

19.4.2024

Nominácia reprezentácie do 17 rokov na kontrolný zraz v Poprade

19.4.2024