logo

Správa o exekutíve SF 2024: Po konferencii v Martine novým šéfom súťaží Jozef Kunštár

nedeľa, 09.06.2024

V Martine sa v sobotu konala riadna konferencia Slovenského futsalu. Po odstúpení Vladimíra Ambrozeka z postu šéfa exekutívy sa jeho nástupcom stal Jozef Kunštár.

Na pozícii člena Výkonného výboru Slovenského futsalu bol potvrdený Branislav Targoš z košického Podpor Pohybu, novou kontrolórkou sa stala Diana Macková z Prešova.

Slovenský futsal má aj nového predsedu exekutívy, ktorý bude mať na starosti riadenie všetkých súťaží na Slovensku. V treťom kole zvíťazil o jediný hlas pred druhým kandidátom Marcelom Kubincom Jozef Kunštár.

SPRÁVA O EXEKUTÍVE po sezóne 2023/2024, ako ju predložil členom konferencie SF odchádzajúci predseda Vladimír Ambrozek.


počet_zápasov_SF_23_24.jpg

V súťažiach riadených SF sa v sezóne 2023/2024 odohralo spolu 263 zápasov, čo je o 51 zápasov menej ako v sezóne 2022/2023. Dôvodom je fakt, že účastníci súťaží pred sezónou dostali z dôvodu ekonomických dopadov na kluby počas sezóny právomoc rozhodnúť o nastavení štartu v súťažiach smerom k Rozpisu všetkých súťaží.

·       Extraligové kluby nemali povinnosť štartu v Slovenskom pohári
·       Extraligový tím U-15 spĺňal povinnosť mať zaradené aspoň jedno mužstvo pre mužstvo štartujúce v NFE v juniorských alebo žiackych súťažiach v sezóne 2023/2024

Negatívom je oklieštený počet zápasov v Slovenskom pohári (-12) oproti minulej sezóne, dôvodom bol aj fakt povinnosti mať registrovaný klub v systéme ISSF pre všetkých účastníkov. V extralige U-17 štartovali iba tri tímy (-5) oproti sezóne 2022/2023, z čoho vyplýva aj menej odohratých zápasov (-38).

Doporučenia VV SF pre sezónu 2024/2025:

·       Povinnosť štartu v Slovenskom pohári pre všetky extraligové kluby
·       Zaviazať kluby štartujúce v NFE mať povinnosť minimálne jedno juniorské družstvo (U-17 alebo U-20) v sezóne 2024/2025

Najvyššia slovenská futsalová súťaž – extraliga získala pred sezónou 2022/2023 prvýkrát svojho generálneho partnera – stávkovú spoločnosť Niké. Od generálneho partnera je každú sezónu prerozdeľovaných 50.000,- eur pre kluby (5000,- eur/klub). Počet účastníkov bol zastabilizovaný na 10 účastníkov, čo v aktuálnych podmienkach je ideálny stav. Druhá liga po Bratislave už druhou sezónou dobre fungovala aj na východe, čomu určite dopomohla aj dotácia regiónu vo výške 5000,- eur schválená VV SF. Rovnaká čiastka bola vyčlenená aj regiónom západ a stred, podmienkou však bolo spustenie druhej ligy, čo sa bohužiaľ nepodarilo, napokon nebol úspešný ani projekt spoločnej ligy pre oba regióny. Zo schválenej dotácie 20.000,- eur tak bola uvoľnená polovica pre Futsal-BA a Futsal-Východ.

Doporučenia VV SF pre sezónu 2024/2025:

·       Prioritou musí byť spustenie 2.ligy na západe a v strede
·       Začať diskusiu o prerozdeľovaní finančného príspevku od generálneho partnera podľa účasti v súťažiach riadených SF

Vo všetkých súťažiach („A“, U-20, U-17 a U-15) štartovali iba kluby MIMELu Lučenec a Podpor Pohyb Košice, Futsalová akadémia Žiliny mala všetky juniorské aj žiacke družstvá.

Exekutíva SF priamo riadila v sezóne 8 súťaží, o jednu súťaž menej ako v minulej sezóne, neodohrali sa boje o Slovenský pohár v kategórii U-17, keďže štartovali iba tri kluby, z čoho logicky vyplývalo nemožnosť odohrať záverečný turnaj Final Four o SP, v ktorom podľa RS štartujú tri najlepšie kolektívy z extraligovej sezóny. Rozhodnutie vrátiť na futsalovú mapu Slovenska Slovenský pohár bolo správne rozhodnutie, potvrdilo sa to aj v sezóne 2023/2024, aj keď sa konal iba záverečný turnaj Final Four. Druhou sezónu pokračovala extraliga žiakov a žiačok do 15 rokov.

Medzi kluby bolo od generálneho partnera súťaže prerozdelených 50.000,- eur, ďalších 14.250,- eur pridal Slovenský futsal vo forme prize money – odmeny za konečné umiestnenie v súťažiach (9000,- eur v Niké Futsal Extralige, ďalších 3000,- eur za konečné umiestnenie v Slovenskom pohári a 2250,- eur za konečné umiestnenie v Ženskej Niké Futsal Lige (1.miesto 1000,- eur, 2.miesto 750,- eur, 3.miesto 500,- eur).

Prize money v sezóne 2023/2024:


prize_money.jpg

Súťaže riadené SF v sezóne 2023/2024:

·       Niké Futsal Extraliga
·       Play-off Niké Futsal Extraligy
·       Slovenský pohár
·       Niké Ženská Futsal Liga
·       Futsalová extraliga juniorov U-20
·       Futsalová extraliga juniorov U-17
·       Futsalová extraliga žiakov a žiačok U-15
·       Slovenský pohár Final Four U-20


graf_súťaže_24.jpg

NIKÉ FUTSAL EXTRALIGA

Najvyššou slovenskou súťažou bola v sezóne 2023/2024 extraliga druhým rokom pod záštitou generálneho partnera s desiatimi účastníkmi. Klub Futsal Team Komárno nahradil po schválení VV SF nováčik – Partizán Bardejov. V základnej časti bolo odohratých 89 zápasov (pre nevycestovanie Bardejova do Nových Zámkov nebol odohraný zápas 14.kola, ktorý bol skontumovaný v prospech Nových Zámkov 5:0 a Bardejovu bola udelená pokuta 750,- eur. Všetkých 89 zápasov bolo odvysielaných v komentovaných priamych prenosoch bezodplatne na Niké TV (pomer 100 %).

Pred koncom základnej časti obdržala ŠTK SF podnet od klubu Pinerola 1994 Futsal Academy na klub MIMEL Lučenec z dôvodu porušenia noriem SF. Športovo-technická komisia SF sa podaním začala okamžite zaoberať. Po dôkladnom preskúmaní všetkých skutočností konštatovala, že klubom MIMEL Lučenec bol porušený aktuálne platný Súťažný poriadok článok 47, bod 4 ohľadom a Rozpisu súťaže B/6/c pre sezónu 2023/204, ale herné dôsledky smerom k výsledkom predmetných zápasov nebolo možné uplatniť z nasledujúcich dôvodov:

Súťažný poriadok SF v Desiatej časti ohľadom námietok a odvolaní jasne uvádza, že námietku bolo možné podať na riadiaci zväz do 48 hodín po skončení stretnutia, ktorou je možné namietať, že v stretnutí došlo najmä k porušeniu tohto poriadku alebo rozpisu súťaže.

Podľa aktuálne platného rozpisu súťaže na sezónu 2023/24 D/1 bolo rovnako možné námietku podať v súlade ustanoveniami Desiata časť - prvá hlava. Námietku, resp. sťažnosť k zápasu podávajú družstvá najneskôr do 48 hodín po skončení stretnutia cez podanie výlučne v ISSF systéme. Podľa písmena d) je možné podať námietku proti štartu niektorého súperovho hráča. Dodatočným šetrením bolo preukázané, že predstavitelia klubu Pinerola 1994 Futsal Academy Bratislava mali o porušení Súťažného poriadku a Rozpisu súťaže vedomosť už po prvom zápase 9.2.2024 na ihrisku FSC Prievidze, ich námietka by ale znamenala, že prípadné rozhodnutie a herné dôsledky Riadiaceho orgánu nebudú mať žiaden vplyv na konečné poradie v základnej časti. Námietku nepodali ani po vzájomnom stretnutí v Lučenci 16.2.! Preto vedome čakali, až dosiahnutý počet zápasov prekročí predmetný stav, kedy ich v prípade možných herných dôsledkov v tabuľke mohol predstihnúť tím Podpor Pohyb Košice, až následne podali podnet na ŠTK SF. Keďže na podanie námietky k predmetným zápasom neboli splnené podmienky Rozpisu Súťaže D/1/c, ani Súťažného poriadku Desiata časť, Prvá hlava, článok 84 (1) a, b,c, exekutíva SF ich podnet vyhodnotila ako neopodstatnený a zamietla ho.

Rozhodnutie ŠTK a exekutívy sa opieralo aj o rozhodnutie v prípade Futbalového klubu OFK Malženice, ktorý prišiel o tri body, ktoré získal v zápase 3. kola II. ligy víťazstvom nad 1. FC Tatran Prešov 2:0. Dôvodom bol neoprávnený štart kostarického stredopoliara Ricarda Peňu. Klub z Prešova však splnil základnú podmienku podania podnetu v tejto veci do 48 hodín od skončenia stretnutia. V prípade zápasov MIMEL-u Lučenec sa rovnako jednalo o neoprávnený štart jedného hráča. Peňa neoprávnene nastúpil za druholigového nováčika z Malženíc aj v úvodných dvoch kolách proti Liptovskému Mikulášu a Považskej Bystrici, týchto stretnutí sa kontumácia však netýkala.

Na základe uvedených skutočností ŠTK SF oznámila, že výsledky predmetných stretnutí:

FSC Prievidza - MIMEL Lučenec 2:9
MIMEL Lučenec – Pinerola 1994 Futsal Academy Bratislava 8:2
MIBA Banská Bystrica - MIMEL Lučenec 4:10
MIMEL Lučenec - 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK Bratislava 5:0

zostávajú v platnosti. Voči klubu MIMEL Lučenec boli uplatnené finančné sankcie podľa platného Rozpisu súťaže za jeho porušenie.

Podľa stanov SF odvolanie alebo podnet podáva navrhovateľ na orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal alebo ktorého postup sa napáda. Predseda tohto orgánu najneskôr do 7 dní od doručenia odvolania alebo podnetu spĺňajúceho všetky náležitosti (ďalej len “riadne doručenie”) predloží odvolanie alebo podnet s potrebnými podkladmi (ďalej len “predloženie veci”) odvolacej komisii, ak orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal alebo ktorého postup sa napáda, v tej istej lehote v plnom rozsahu odvolaniu alebo podnetu sám nevyhovie.

Z tohto dôvodu predložila exekutíva SF vec aj s dokumentami nezávislej Odvolacej komisii SFZ, ktorú požiadala, ak je to možné, rozhodnúť vo veci do začiatku play-off zápasov Niké Futsal Extraligy, ktorá štartovala 29.3.2024 prvými zápasmi.

Odvolacia komisia SFZ sa dňa 27.3. zaoberala podnetom Pineroly 1994 Futsal Academy Bratislava, pomerom hlasov 4:0 ho zamietla, výsledky základnej časti tak zostali v platnosti. Správu vo veci podal predseda komisie p. Ľalík, ktorý informoval členov OK SFZ o obsahu odvolania Pinerola 1994 Futsal Academy na preskúmanie rozhodnutia a postupu Športovo-technickej komisie Slovenského futsalu zverejnenej v Úradnej správe SF č. 32 – 2023/24 dňa 15. marca 2024, ako aj o predložených listinných dôkazoch.

Odvolacia komisia po diskusii prijala toto uznesenie:

Odvolacia komisia SFZ podnet Pinerola 1994 Futsal Academy  z a m i e t l a  podľa čl. 60 ods. 13 písm. b) stanov SFZ.

HLASOVANIE o návrhu: ZA: 4, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

Šéf exekutívy riadenia súťaží SF Vladimír Ambrozek z dôvodu pochybenia pri dohliadaní nad regulárnosťou súťaže po skončení sezóny 2023/2024 vyvodil osobnú zodpovednosť a k 1.6.2024 odstúpil zo svojho postu.

Základnú časť ovládol ako po minulé roky obhajca titulu MIMEL Lučenec, za čo bol tretíkrát po sebe ocenený cenou Martina Grendára, ktorú získa víťaz základnej časti. V 18 zápasoch prišiel o body iba po remíze 2:2 v 14.kole na palubovke Podpor Pohybu Košice. Do play-off sa prebojovalo najlepších 8 kolektívov sezóny, do vyraďovacej fázy nepostúpili rovnako ako v predošlej sezóny 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK Bratislava a ŠK Makroteam Žilina. 


TAB_PO_18.jpg

Štvrťfinále play-off sa v dvoch prípadoch skončilo už po dvoch dueloch (MIMEL Lučenec – Partizán Bardejov 2:0 na zápasy, Podpor Pohyb Košice – MIBA Banská Bystrica 2:0 na zápasy), Futsal team Levice aj Pinerola 1994 Futsal Academy Bratislava si postup do semifinále museli vybojovať až v tretích zápasoch. Pinerola víťazstvom 5:4 na palubovke FSC Prievidza, Futsal team Levice domácim víťazstvom 6:1 nad MŠK Futsal Nové Zámky. V semifinále zdolal Lučenec Pinerolu 1994 Futsal Academy Bratislava 2:0 na zápasy, Podpor Pohyb Košice tím Futsal team Levice 2:1 na zápasy. Zápas o tretie miesto sa v sezóne 2023/2024 nehral a tak boli po poslednom zápase semifinálovej série v košickej Starej Jazdiarni dekorovaní bronzom zverenci Milana Chudého z Levíc. Finálovú sériu ovládol rovnako ako pred rokom na 4 zápasy obhajca titulu z Lučenca. Bude tak reprezentovať Slovensko v najbližšej sezóne UEFA Futsal Champions League, súperov by mal spoznať 4.júla na žrebe v centrále UEFA vo švajčiarskom Nyone, vedenie európskeho futsalu rovnako ako po minulé roky požiadal o organizáciu turnaja, keďže lučenecká ARENA hostila toto vrcholné podujatie už 4x. Rovnako všetkých 19 zápasov play-off bolo odvysielaných v komentovaných priamych prenosoch bezodplatne na Niké TV (pomer 100 %). Posledné dva finálové zápasy play-off v Lučenci a Košiciach odvysielala v priamych prenos športová stanica RTVS :ŠPORT.

V základnej časti padlo spolu 799 gólov, priemer gólov na zápas 8,98. Do súťaže nastúpilo 238 hráčov. V play-off sa odohralo 19 zápasov, padlo v nich 151 gólov (priemer 7,98 gólu na zápas) 123 hráčov. Najlepším strelcom základnej časti NFE sa stal s 24 gólmi reprezentant a hráč Podpor Pohyb Košice Filip Marton. Exekutíva v sezóne 2023/2024 oceňovala sklenenou trofejou najlepších hráčov mesiaca, o ktorých rozhodli hlasovaním fanúšikovia, ocenenia získali Adam Vrábel (FSC Prievidza), Olinha Wosley, Marek Kušnír (MIMEL Lučenec), Erik Bielik, Dmytro Fedyk (Futsal team Levice), Marek Karpiak, Patrik Chamilla (Pinerola 1994 FA Bratislava), Filip Marton (Podpor Pohyb Košice). Exekutíva vyhlasovala aj najlepšiu zostavu mesiaca.

Výsledky play-off Niké Futsal Extraligy 2023/2024:

¼-finále (na 2 víťazné zápasy):
FSC Prievidza (4) - Pinerola 1994 FA BA (5) ... 0:4, 3:0, 4:5 – na zápasy 1:2
Futsal team Levice (3)
– MŠK Nové Zámky ... 4:5, 5:1, 6:1 – na zápasy 2:1
Podpor Pohyb Košice (2) – MIBA Banská Bystrica ... 9:3, 11:1 – na zápasy 2:0
MIMEL Lučenec (1)
– Partizán Bardejov futsal ... 13:0, 9:3 – na zápasy 2:0

½-finále (na 2 víťazné zápasy):
Podpor Pohyb Košice – Futsal team Levice ... 5:1, 4:7, 6:1 – na zápasy 2:1
MIMEL Lučenec – Pinerola 1994 FA BA ... 4:1, 4:2 – na zápasy 2:0

Finále (na 3 víťazné zápasy):
MIMEL Lučenec
– Podpor Pohyb Košice ... 5:3, 2:3, 6:2, 5:3 – na zápasy 3:1

Individuálne ocenenia:

Najužitočnejší hráč play-off: Sebastian Bačo (Podpor Pohyb Košice)
Najlepší brankár play-off:
Olinha Woslley (MIMEL Lučenec)
Najlepší hráč play-off:
Washington Luiz (MIMEL Lučenec)
Najlepší strelec play-off:
Juan Romero Molero - 12(MIMEL Lučenec)
Najlepší strelec NFE:
Filip Marton - 32(Podpor Pohyb Košice)

Šéf exekutívy spolu s predsedom SF absolvovali každý mesiac stretnutia s oddeleniami generálneho partnera, kde dopodrobna rozoberali marketingové plnenia klubov, sledovanosti zápasov, nastavenia sociálnych sietí. Partnerom Niké bola ocenená najmä skvelá práca s marketingom a sledovanosti na platforme Niké TV u 4 tímov NFE: Lučenec, Košice, Levice a Nové Zámky

Návštevnosť na zápasoch:

Do športových hál sa podarilo prilákať oveľa viac divákov ako v predošlej sezóne, čo je pozitívnych signálom do ďalších sezón.

Návštevy na zápasoch základnej časti:

Zápasy základnej časti navštívilo spolu 19930 divákov, čo je priemer 224 divákov na zápas.


nav.jpg

Zápasy play-off navštívilo 9590 divákov, čo je priemer 505 divákov na zápas. Kvarteto zápasov finálovej série navštívilo 3371 divákov, čo je priemer 843 divákov na zápas. Najvyššou návštevou v sezóne bol tretí finálový duel play-off v Lučenci, ktorý v ŠH ARENA sledovalo 1000 divákov.

Spolu v sezóne 2023/2024 prišlo do hál 29520 divákov (priemer na zápas 273 divákov).

INFO: https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/slovensky-futsal/s/4483/

Súťaž bola minulú sezónu obnovená po 6 rokoch, možnosť štartu v súťaži okrem desiatich extraligistov, ktorí mali štart povinný, dostali aj kluby z regiónov, z dôvodu spropagovania futsalu vo svojich regiónoch. V sezóne 2023/2024 nemali extraligové kluby povinnosť štartu v súťaži, záujem o Slovenský pohár prejavili iba štyri kluby, aj keď SF vypísal pre tri najlepšie tímy finančnú odmenu (1.miesto 1500,- eur, 2.miesto 1000,- eur, 3.miesto 500,- eur). Slovenský pohár zostáva súčasťou termínovníka súťaží riadených priamo SF aj v sezóne 2024/2025. Okrem MIMELu Lučenec, Podpro Pohybu Košice a Futsal teamu Levice štartoval aj Futsal Team Komárno.

V súťaži sa odohral iba záverečný turnaj Final Four, ktorý usporiadal levický Futsal Team, v štyroch zápasoch padlo  44 gólov (11 gólu na zápas), do súťaže sa zapojilo spolu 54 hráčov. Semifinálové dvojice boli vyžrebované na extraligovom zápase v Leviciach dva mesiace pred štartom, obhajca z Lučenca zdolal v semifinále Futsal team Levice 3:2, Košice si poradili s Komárnom vysoko 15:4. V súboji o bronz dominovali Levice nad Komárnom 10:4, čím obhájili bronzové medaile spred roka z Prievidze. Finále zvládol minuloročný víťaz Slovenského pohára z Lučenca, košický Podpor Pohyb zdolal 5:1.

Individuálne ocenenia Final Four Slovenský pohár:

Najlepší hráč turnaja: Juan Jose Romero Molero (MIMEL Lučenec)
Najlepší brankár: Lukáš Jurčina (Futsal Team Komárno)
Najlepší strelec: Viliam Rakica (Futsal team Levice) 5 gólov
Najlepší hráč 1.semifinále: Erik Bielik (Futsal team Levice)
Najlepší hráč 2.semifinále: Jean Carlo Salas Jimenez (Podpor Pohyb Košice)
Najlepší hráč zápasu o 3.miesto: Viliam Rakica (Futsal team Levice)
Najlepší hráč finále: Yosel Andrey León Pérez (Podpor Pohyb Košice)

INFO: https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/slovensky-futsal/s/4488/

Najlepšie 4 kolektívy z extraligy juniorov získali právo účasti v záverečnom turnaji Final Four o Slovenský pohár, keďže v extralige U-17 štartovali iba tri kolektívy, bojovalo sa iba v kategórii U-20. Usporiadateľom turnaja bol FA Žilina. Semifinálové žilinské derby po víťazstve 4:2 ovládla Futsal Academy Žiliny, akadémia bratislavskej Pineroly si postup do finále vybojovala víťazstvom 7:1 nad Podpor Pohybom Košice. Súboj o bronz sa skončil víťazstvom Košíc nad žilinským Makroteamom 4:3, víťazstvo si vybojovala akadémia bratislavskej Pineroly po víťazstve nad FA Žilina 5:2.

INFO U-20: https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/slovensky-futsal/s/4484/

Ženská najvyššia extraligová súťaž rovnako pod záštitou generálneho partnera mala v skončenej sezóne 2023/2024 šesť účastníkov, pokladám ju za najkvalitnejšiu za posledné roky. Ženské kolektívy boli rozdelené do dvoch regionálnych skupín – západ (FSC Prievidza, Sport Ladies Club Banská Bystrica futsal, Makroteam Žilina) a východ (Partizán Bardejov, Futsal Košice a FK Prešov. Základná časť sa odohrala formou miniturnajov, každý z tímov usporiadal turnaj s tromi zápasmi, každý s tímov tak odohral 6 zápasov a trikrát nastúpil proti svojim súperom. Posledné kolo súťaže bolo narušené autonehodou účastníka z Prievidze, ktorý cestoval na blok zápasov do Banskej Bystrice. Obrovská poklona patrí ľuďom do Prievidze, ktorý operatívne súťaž dohrali, aj keď prišlo k vážnym zraneniam niekoľkých hráčok. Do záverečného turnaja Final Four postúpili zo západu Makroteam Žilina a FSC Prievidza, z východu obhajca z Prešova a Bardejov. Vyvrcholenie Ženskej Niké Futsal ligy hostila v krásnom futsalovom prostredí košická Stará Jazdiareň.

Výsledky Final Four Ženskej Niké Futsal ligy:

½-finále (na 1 víťazný zápas):
ŠK Makroteam Žilina – Partizán Bardejov futsal 4:2 pp
FK Ekoprim Prešov – FSC Prievidza 3:1

Zápas o 3.miesto:
FSC Prievidza – Partizán Bardejov futsal 2:3

Finále:
ŠK Makroteam Žilina – FK Ekoprim Prešov 11:5

Individuálne ocenenia Final Four ŽNFL:

Najlepšia hráčka: Janka Majtényiová (FSC Prievidza)
Najlepšia strelkyňa: Klaudia Tyčiaková 7 gólov (Makroteam Žilina)
Najlepšia brankárka: Sofia Dupkalová (Partizán Bardejov)

INFO: https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/slovensky-futsal/s/4486/

Extraliga žiakov U-15

Projekt extraligy U-15 pokračoval druhou sezónou opäť so šiestimi účastníkmi, rozbehnutý projekt už priniesol prvé „ovocie“, keďže hráči sa stali súčasťou novotvoriacej sa reprezentácie do 17 rokov. Tento projekt hodnotím ako potrebný a iba sa budem opakovať – mal tu byť už dávno! Súťaž ovládol a titul obhájil spred roka MIMEL Lučenec, ktorý vyhral všetkých 15 zápasov, druhá skončila 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK, tretí Podpor Pohyb Košice. Ďalšie poradie: 4. FA Žilina, 5. Futsal team Levice, 6. FSC Prievidza. Odohralo sa 45 zápasov, najlepším strelcom sa stal Matúš Miko (FA Žilina), ktorý strelil 30 gólov. Opäť štartovali aj dievčatá (FT Levice, FSC Prievidza, Podpor Pohyb Košice), ktoré po sezóne vytvorili spoločné družstvo, ktoré sa pod záštitou Futsalslovakia zúčastnilo dobre obsadeného turnaja.

INFO: https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/slovensky-futsal/s/4487/ 

Extraliga juniorov U-17

O štart v súťaži prejavili záujem iba tri kluby – MIMEL Lučenec, Podpor Pohyb Košice a Futsal Academy Žilina. Odohralo sa 18 zápasov, 6 blokov každý s každým. Víťazom sa stal MIMEL Lučenec, druhá skončila FA Žilina, tretí Podpor Pohyb Košice. Najlepším strelcom súťaže sa stal so 16 gólmi Samuel Olšiak z MIMELu Lučenec, ktorý obhájil titul top strelca z predošlej sezóny.

INFO: https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/slovensky-futsal/s/4485/

Extraliga juniorov U-20

Do súťaže sa prihlásilo 7 mužstiev, titul získala akadémia bratislavskej Pineroly, striebro futsalová akadémia Žiliny a bronz Makroteam Žilina. Liga bola najvyrovnanejšia za posledné sezóny a poradí na prvých troch miestach sa rozhodlo až v záverečnom bloku súťaže v Žiline. Poradie na ďalších miestach: 4. Podpor Pohyb Košice, 5. MIBA Banská Bystrica, 6. MIMEL Lučenec, 7. MŠK Futsal Nové Zámky. V súťaži sa odohralo 63 zápasov. Najlepším strelcom súťaže sa stal s 19 gólmi Michal Šipčiak z futsalovej akadémie Žiliny.

INFO: https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/slovensky-futsal/s/4484/


naklady_delegované_osoby.jpg

ŠTRUKTÚRA EXEKUTÍVY 2023/2024


exekk_NEW.jpg

Komisie SF v gescii šéfa exekutívy

Šéf exekutívy (VLADIMÍR AMBROZEK)

o       Športovo-technická komisia (Vladimír Ambrozek)
o       Komisia rozhodcov (Miroslav Ježík, po vzdaní sa funkcie Vladimír Badura)
o       Komisia delegátov (Vladimír Badura)
o       Matričná komisia (Ivan Čuhár)
o       Komisia riadenia mládeže U-15, U17 a U20 (Vladimír Ambrozek)
----- Koordinácia pri riadení mládeže U-15 (Vladimír Ambrozek)
----- Koordinácia pri riadení mládeže U-17 a U-20 (Miroslav Kunsch)
o       Komisia riadenia ženských súťaží (Vladimír Ambrozek)
----- Koordinácia pri riadení žien (Roman Sedlárik)
o       Spravovanie ISSF (Vladimír Ambrozek)
----- Koordinácia ISSF systému (Ladislav Angyal)
o       Legislatíva SF (Róbert Čík)
o       Súčasťou exekutívy pre Niké Futsal Extraligu – 3 zástupcovia klubov
----- (Róbert Čík, Dušan Dobšovič, Branislav Targoš)

Mohlo by vás zaujímať

Slováci odštartujú kvalifikáciu o ME doma s Moldavskom, skupinu zakončia v Bratislave proti Poľsku

12.6.2024

Riadna Konferencia SF sa uskutoční 8.6.2024 v Martine

7.6.2024

Úradná správa SF č. 41 - 2023/24

7.6.2024

Nominácia na kontrolný zraz ženskej futsalovej reprezentácie v Šamoríne

5.6.2024

Reprezentácia do 17 rokov pokračuje v príprave, čaká ju sústredenie v Šamoríne

4.6.2024

Ženská futsalová reprezentácia zabojuje o MS vo Švédsku proti Belgicku a Lotyšsku

31.5.2024

Slováci v kvalifikácii o ME 2026 v 3. skupine s Poľskom, Moldavskom a Tureckom

12.6.2024

Ženská reprezentácia sa v Nyone dozvie súperov pre kvalifikáciu o MS 2025 na Filipínach

23.5.2024

Slováci budúci týždeň spoznajú súperov v kvalifikácii o postup na ME 2026 v Litve a Lotyšsku

23.5.2024

Úradná správa SF č. 40 - 2023/24

17.5.2024

4.FINÁLE PLAY-OFF: Lučenec zvládol štvrtý zápas v Košiciach a je majstrom Slovenska

15.5.2024

3.FINÁLE PLAY-OFF: Lučenec zdolal Košice 6:2, v utorok môže spečatiť titul na východe

11.5.2024