logo
  • KONTAKTY
  • ANKETY

Seminár trénerov SFZ futsal už koncom augusta.

utorok, 11.08.2020|Posledná aktualizácia 11.8.2020 09:43


Technický úsek SFZ - Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci so Slovenským futsalom otvára školenie trénerov futsalu, SFZ Futsal, v termíne 30.8 - 30.9.2020. Seminár je spoplatnený sumou 150 EUR.

Tréneri, ktorí po úspešnom absolvovaní školenia budú preukázateľne viesť družstvá v súťažiach SF, budú mať poplatok za školenie po sezóne 2020/2021 preplatený

Tréneri s licenciou SFZ futsal, ktorí budú viesť družstva mládeže v súťažiach SF budú v sezóne 2020/2021 odmeňovaný sumou 100 EUR, za každý mesiac, v ktorom sa bude hrať mládežnícka súťaž v príslušnej kategórii, ktorú budú trénovať. Presné podmienky pre získanie odmeny budú špecifikované v príslušnej smernici. 

ŠKOLENIE TRÉNEROV SFZ FUTSAL LICENCIE - 2020 

Organizátor: Technický úsek SFZ - Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci so Slovenským futsalom

Názov školenia:  SFZ FUTSAL 2020 Termín školenia:  30.08. – 30.09.2020 + záverečná skúška (30.10.2020)

Organizácia školenia: 3 jednodňové bloky + 5 blokov dištančnou formou + záverečná skúška 

3 výukové bloky – kontaktnou formou 

Blok

Termín

Deň

Čas

Miesto

B1

30.8.2020

nedeľa

10:00-19:00

učebňa

B4

13.9.2020

nedeľa

10:00-19:00

učebňa/hala

B7

27.9.2020

nedeľa

10:00-19:00

učebňa/hala

6 výukových blokov – dištančnou formou cez internet 

 

Blok

Termín

Deň

Čas

Spôsob

B2

2.9.2020

streda

18:00 - 20:15

MS Teams

B3

9.9.2020

streda

18:00 - 20:15

MS Teams

B5

16.9.2020

streda

18:00 - 20:15

MS Teams

B6

23.9.2020

streda

18:00 - 20:15

MS Teams

B8

30.9.2020

streda

18:00 - 20:15

MS Teams

Pozn.:  Maximálna povolená absencia je 10 % z výuky, t.z. 4 hodiny. Miesta kontaktnej výuky sa určia na základe regionálneho rozdelenia prihlásených. Podmienkou účasti je aktívne využívanie aplikácie Microsoft Teams. 

 Poplatok za školenie: 150,- EUR (poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených)

Počet prijatých:  minimálne 12 – maximálne 24 (v jednej skupine)

Prihlášky:  len elektronickou formou od 08.08. do 21.08.2020,   online prihlasovanie na stránke:     
https://ticketing.futbalsfz.sk
   
na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v     
https://my.sportnet.online/ 

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „SFZ FUTSAL“:

  • minimálny vek 18 rokov,
  • prihláška na školenie, ktorej súčasťou je aj úhrada poplatku za školenie (podľa vyššie uvedených pokynov) 

Na 1. blok školenia je potrebné priniesť nasledovné dokumenty:

1. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace) (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)
2. výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace)
3. Vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ - Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty). 


INFORMÁCIE O ŠKOLENÍ TRÉNEROV „SFZ FUTSAL“ LICENCIE 

1. Počet miest na jednotlivých školeniach sa stanovuje v súlade s odporúčaním UEFA Coaching Convention (UEFA CC).
2. Počet prijatých zahraničných trénerov na všetky školenia sa určuje podľa odporúčania UEFA CC (max. 10 % z celkového počtu prijatých študentov).
3. Pre účasť na školení licencie„SFZ FUTSAL“ nie je potrebné absolvovať prijímacie skúšky. 
4. Na školenie trénerov sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase školenia dočasný, alebo doživotný zákaz pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA.
5. Organizátor je oprávnený odmietnuť prijatie uchádzača na školenie trénerov, ak:
   a) má riadiacim orgánom (SFZ, UEFA, alebo FIFA) pozastavenú činnosť vo futbale,
   b) opakovane sa dopustil disciplinárneho priestupku,
   c) sa dopustil obzvlášť závažného disciplinárneho priestupku,
   d) porušil Etický kódex UEFA CC,
   e) porušil etické zásady trénovania, a to najmä – zapožičia svoju licenciu, kryje svojou     licenciou iného trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na trénovanie v súťaži      vyplývajúce z rozpisu danej súťaže, vystupuje v inej funkcii aká mu vyplýva zo            získaného vzdelania a požiadaviek rozpisu danej súťaže,
   f) bol odsúdený za úmyselný trestný čin. 8. Ak študent prijatý na školenie z               akéhokoľvek dôvodu na školenie trénerov nenastúpi, jeho prijatie sa anuluje. 

Kontaktná osoba:
Peter ŠTEFAŇÁK ml.
Mail: peter.stefanak92@futbalsfz.sk
Mobil: +421 902 937 036 

 Mohlo by vás zaujímať

Smutná správa z Prešova

7.5.2021

Úradná správa SF č. 18

12.3.2021

Futsal Cup 2021

12.3.2021

Titul Hráč mesiaca putuje do Lučenca

9.12.2020

Hráč mesiaca október

20.11.2020

Najkrajší gól mesiaca október strelil Wellington

19.11.2020

Gól mesiaca október

11.11.2020

LIVE: TNF PRIEVIDZA - FUTSAL TEAM LEVICE (TV ESO)

10.10.2020

LIVE: FUTSAL TEAM KOMÁRNO - ŠK MAKROTEAM ŽILINA (HUSTE.TV)

9.10.2020

LIVE: MIMEL Lučenec - Ridop MIBA Banská Bystrica

9.10.2020

LIVE: MŠK ŽILINA FUTSAL - MŠK MAYERSON NOVÉ ZÁMKY (TV ESO)

9.10.2020

Všetky stretnutia 3. kola Varta Futsal Ligy v live prenosoch

7.10.2020