logo

Stanovisko SF a exekutívy k vzniknutej situácii v stretnutí 13. kola NFE Banská Bystrica - Lučenec

streda, 25.01.2023|Posledná aktualizácia 25.1.2023 13:09

Oficiálne Stanovisko SF a exekutívy k vzniknutej situácii (neregulárnosť dosiahnutého gólu na 8:7) v stretnutí 13. kola NIKÉ FUTSAL EXTRALIGY MIBA Banská Bystrica -MIMEL Lučenec: 

Exekutíva a športovo technická komisia sa po stretnutí 13. kola NIKÉ FUTSAL EXTRALIGY MIBA Banská Bystrica-MIMEL Lučenec vážne zaoberala vzniknutou zmätočnou hernou situáciou, ktorá v tomto stretnutí nastala práve v momente záveru stretnutia a niekoľko minút po ňom (uznanie gólu na 8:7 dosiahnutého po zvukovej signalizácii, ktoré jasne preukázalo dokazovacie video o ukončení stretnutia a nadväzné odvolanie rozhodnutia rozhodcom). Následná pochopiteľná netradičnosť situácie viedla k rôznym reakciám fanúšikov i reakciám niekoľkých médií, od ktorých jednostranne prebratých vyjadrení a fabulácií sa dištancujeme. Exekutíva ani vedenie SF nepovažovalo za vhodné okamžite po stretnutí, resp. počas víkendu akokoľvek sa názorovou či rozhodovacou formou k situácii vyjadrovať, keďže vážnosť vzniknutého stavu si určite vyžadovala dôslednú a dôkladnú analýzu každého jedného momentu, postupu, či činnosti zainteresovaných osôb (v prvom rade rozhodcov a delegáta stretnutia). Bolo teda nutné zoskupiť všetky relevantné fakty, stanoviská rozhodcov zápasu, delegáta zápasu, ktorý bol najvyšším predstaviteľom SF v danom okamihu, zástupcov oboch mužstiev, analýzu dostupných videozáznamov, konzultáciu s komisiou rozhodcov a delegátov SF a vydaním jej rozhodnutia o námietke klubu MIBA BB a taktiež prebehla neformálna medzinárodná konzultácia s najpovolanejšími európskymi odborníkmi pri rozhodcoch vo futsale. Po analýze týchto skutočností dospela ŠTK k rozhodnutiu, že gól na 8:7 bol dosiahnutý až po zvukovom signáli o konci zápasu, teda neregulérnym spôsobom a v rozpore s pravidlom 7, bod 2 FIFA Pravidiel futsalu. Konečným a platným výsledkom stretnutia je stav 7:7.

Je však nutné konštatovať, že procesné úkony dvoch rozhodcov stretnutia boli po uznaní gólu protichodné a pri zmene rozhodnutia zmätočné (zhluk väčšieho množstva osôb v okolí rozhodcov pri vysvetľovaní verdiktu priamo na hracej ploche), za čo minimálne divákovi sledujúcom zápas na internetovej platforme Niké TV nemohlo byť zo správania či gestikulácie rozhodcov jasné, aké je ich konečné rozhodnutie. Na druhej strane, keďže pravidlá futsalu nestanovujú rozhodcom nijakú povinnú vizuálnu signalizáciu odvolania uznaného gólu (ako je tomu napr. v hokeji), rozhodcovia gól odvolali z dôvodu jeho dosiahnutia po uplynutí hracieho času (Pravidlo 7, bod 2 Pravidiel futsalu) ešte na hracej ploche a spolu s verbálnym odkomunikovaním obom mužstvám deklarovali, že stretnutie je tým pádom ukončené. 

Okolnosti odohrávajúce sa na hracej ploche neskôr po ukončení zápasu žiaľ nie sú zachytené na žiadnom kamerovom zázname. Ten, ktorý zabezpečuje domáci usporiadateľ, bol práve v tomto čase prerušený a ukončený, čím nebolo splnené nariadenie riadiaceho orgánu v Rozpise súťaže pre sezónu 2022/2023 B/5/m v prípade vzniku mimoriadnych udalostí pred začiatkom stretnutia, počas prestávky alebo po skončení stretnutia, kedy je videotechnik povinný zachytiť vo videozázname aj tieto udalosti. Preto pri odchode družstiev z hracej plochy nie je videom preukázateľné, či sú o zmene verdiktu rozhodcom dostatočne informovaní a opierať sa dá iba o písomné stanoviská zástupcov všetkých zainteresovaných na hracej ploche a mimo nej. 

Oficiálne stanovisko exekutívy SF: 

Znenie námietky MIBA Banská Bystrica: 

Dobrý deň, týmto oficiálne podávame námietku voči výsledku stretnutia. Náš klub má za to, že rozhodca uznal gól v 40. minúte, ktorý dosiahol hráč č. 9 Marián Hudek. Signál rozhodcu o uznaný gólu je jasne viditeľný vo videozázname zo stretnutia. Rozhodca v zmysle pravidiel na hracej ploche nesignalizoval následne neuznanie gólu. Máme za to, že rozhodca sa rozhodol neuznať gól až mimo hracej plochy, čo je v rozpore s pravidlami futsalu. Preto žiadame úpravu Zápisu o stretnutí podľa vyššie uvedeného. 

Rozhodnutie o námietke: 

Komisia rozhodcov Exekutívy pri SF (ďalej ako „KR SF“) sa na svojom zasadnutí dňa 23.01.2023 zaoberala námietkou mužstva MIBA Banská Bystrica a na základe Zápisu o stretnutí, Správy pozorovateľa rozhodcov, Správy delegáta stretnutia, stanovísk oboch rozhodcov, video záznamu zo stretnutia a stanovísk oboch mužstiev jednomyseľne rozhodla, že v stretnutí 13. kola NIKÉ FUTSAL EXTRALIGY medzi mužstvami MIBA Banská Bystrica – Mimel Lučenec, hraného dňa 20.01.2023 o 20:00 s výsledkom 7:7: 

- rozhodca správne neuznal ôsmy gól mužstva MIBA Banská Bystrica, nakoľko bol dosiahnutý po uplynutí hracej doby, pričom boli splnené všetky podmienky stanovené Pravidlami futsalu a ostatnými normami SF na to, aby rozhodca mohol zmeniť svoje pôvodne nesprávne rozhodnutie. 

Vzhľadom na vyššie uvedené považuje KR SF námietku mužstva MIBA Banská Bystrica za neopodstatnenú.  

KR SF však považuje vzhľadom na zmätočnosť postupu rozhodcu pri zmene (oprave) jeho pôvodne nesprávneho rozhodnutia za potrebné vyvodiť voči rozhodcovi príslušné nápravné opatrenia.

Mohlo by vás zaujímať

Slováci odštartujú kvalifikáciu o ME doma s Moldavskom, skupinu zakončia v Bratislave proti Poľsku

12.6.2024

Správa o exekutíve SF 2024: Po konferencii v Martine novým šéfom súťaží Jozef Kunštár

9.6.2024

Riadna Konferencia SF sa uskutoční 8.6.2024 v Martine

7.6.2024

Úradná správa SF č. 41 - 2023/24

7.6.2024

Nominácia na kontrolný zraz ženskej futsalovej reprezentácie v Šamoríne

5.6.2024

Reprezentácia do 17 rokov pokračuje v príprave, čaká ju sústredenie v Šamoríne

4.6.2024

Ženská futsalová reprezentácia zabojuje o MS vo Švédsku proti Belgicku a Lotyšsku

31.5.2024

Slováci v kvalifikácii o ME 2026 v 3. skupine s Poľskom, Moldavskom a Tureckom

12.6.2024

Ženská reprezentácia sa v Nyone dozvie súperov pre kvalifikáciu o MS 2025 na Filipínach

23.5.2024

Slováci budúci týždeň spoznajú súperov v kvalifikácii o postup na ME 2026 v Litve a Lotyšsku

23.5.2024

Úradná správa SF č. 40 - 2023/24

17.5.2024

4.FINÁLE PLAY-OFF: Lučenec zvládol štvrtý zápas v Košiciach a je majstrom Slovenska

15.5.2024