logo

Cesta Makroteamu ...

utorok, 25.02.2020

Žilinský Makroteam sa pred 4-mi rokmi vydal na zaujímavú cestu. Porozprávali sme sa s prezidentom klubu Dušanom Dobšovičom, ako sa tomuto projektu darí? Čo pripravujú do budúcna...

pozrite si video "Futsal je naša zábava"Pred 4-mi rokmi prenikla na verejnosť informácia, že klub ŠK Makroteam Žilina v spolupráci so Základnou školou V. Javorku v Žiline otvára futsalovú triedu. Čo vás viedlo v klube k tomuto kroku?

Bola to myšlienka, s ktorou sme sa pohrávali už dlhšie. S deťmi sme pracovali v krúžkoch Centra voľného času, v našom klube, v školách, a postupne prišlo na realizáciu myšlienky sústrediť viac detí spoločne na jednej základnej škole a umožniť im ešte viac sa venovať športu. Zhodou okolností do 5. ročníka ZŠ nám vtedy vstupovalo viac chlapcov a tak sme sa dohodli s riaditeľkou ZŠ V. Javorku v Žiline, že dovtedy len hokejové triedy na tejto škole rozšírime o futsal. Po dopracovaní súvisiacej školskej dokumentácie sa futsal stal neoddeliteľnou súčasťou športovej prípravy týchto detí v rámci vyučovania. V prvom roku projektu sme do 5. ročníka vstúpili s 10 deťmi, v nasledujúcom školskom roku pribudli ďalší a futsal sa stal súčasťou športových tried v 5. aj 6. ročníku.

Koľko chlapcov sa vám hlási v jednotlivých ročníkoch s tým, že sa venujú popri škole futsalu? Máte v triedach aj dievčatá?

Po spustení spomínaných dvoch ročníkov, ktoré sú dnes už v 8. resp. 9. ročníku ZŠ, sme nechali určitý odstup a zamerali sme sa na najmladších. V spolupráci so školou sme rozšírili hodiny telesnej výchovy pre 1.ročníky o všeobecnú pohybovú prípravu, ktorá sa postupne zavádza na celý prvý stupeň základnej školy. A v aktuálnom školskom roku 2020/2021 sme opätovne otvorili 5. ročník so zameraním na futsal, s 10 deťmi, vrátane 2 dievčat. Projekt je otvorený a za tie štyri roky prestúpili do našich tried aj chlapci z iných žilinských škôl.

V čom je štúdium vo futsalovej triede odlišné od štandardného štúdia na základnej škole?

Odlišuje sa len tým, že žiaci v športovej triede majú o tri hodiny športovej prípravy v týždni viac oproti ostatným žiakom. Všetky ostatné predmety absolvujú v rovnakej štruktúre ako žiaci - nešportovci. Okrem toho absolvujú popoludní aj bežné klubové tréningy.

Zvládajú žiaci svoje povinnosti aj v škole, či im vďaka futsalu učitelia čo to odpustia?

Snažíme sa dbať aj na to, aby si plnili riadne aj bežné školské povinnosti. Nie je to jednoduché, keďže majú plnú hlavu futsalu. Niekto to zvláda lepšie, niekto horšie. Čo sa týka učiteľov, nepociťujeme žiadne úľavy, práve naopak.

Takíto hráči však nemajú moc možností konfrontovať sa. Ako riešite tento atribút prípravy tohto tímu?

Je to pravda, chlapci prakticky prvé dva roky iba trénovali. Postupne sme však pre nich zabezpečili aj zápasovú konfrontáciu s futbalovými družstvami počas zimy (účasťou na halových turnajoch, organizovaním zimnej ligy) a zapojili ich do školskej futsalovej ligy, ktorú organizujeme pre školy zo Žiliny a okolia v kategóriách 7. - 9. ročníky a 5. - 6. ročníky.

ŠK Makroteam Žilina - majster Slovenska v kategórii U17 v sezóne 2018/2019


Zaznamenali žiaci tohto pekného projektu aj nejaké úspechy?

Úspechom je to, že sa nám podarilo chlapcov udržať spolu, doplniť ďalšími, a presvedčiť ich, že má zmysel na sebe pracovať. Títo chlapci sú viac v hale ako doma, a sú doslova pobláznení futsalom. Štvrťročná práca sa musí prejaviť, v školských súťažiach dominujú, trénujú so staršími hráčmi, prakticky všetci už hrajú juniorskú ligu v kategórii do 17 rokov, kde sa stali pred rokom Majstrami Slovenska, a dnes už viacerí nemajú problém sa presadiť aj v juniorskej lige do 20 rokov. Odmenou pre viacerých sú pozvánky do reprezentácie Slovenska do 16 resp. 18 rokov.

Žiaci, ktorí nastúpili do prvého futsalového ročníka pred 4 rokmi, by mali teraz brány základnej školy opustiť. Znamená to, že už nebudú vo svojom futsalovom rozvoji pokračovať?

To určite nie, náš projekt pokračuje, keďže chlapci majú eminentný záujem. Okrem bežnej klubovej činnosti bude väčšina chlapcov pokračovať spoločne aj na strednej škole. Po dohode so Spojenou školou, Rosinská cesta, Žilina, ktorá získala štatút strednej športovej školy, sa futsal stane súčasťou športovej prípravy aj na tejto strednej škole.

Zaujímavá informácia. Takže po prvej športovej triede na základnej škole prichádza Makroteam Žilina aj s možnosťou venovať sa futsalu aj na strednej škole. Čo si od tohto kroku v klube sľubujete?

Je to príležitosť plynulo nadviazať na to, čo sa začalo pred štyrmi rokmi. Spoločné pokračovanie na strednej škole umožní, aby hráči aj mimo bežnej klubovej činnosti absolvovali opäť viac špecializovanej športovej prípravy. Je samozrejmé, že niektorí chlapci s lepšími študijnými výsledkami majú záujem študovať na iných školách, ale prevažná väčšina pokračuje spolu na tejto športovej škole. Čiže ak tomu správne rozumieme, Makroteam Žilina by mohol už o pár rokov nastúpiť na ligové stretnutia s chlapcami, ktorým sa venuje od 10 - 12 rokov? 

Toto je dlhodobý cieľ, uvidíme do akej miery sa to podarí. Chlapci majú pred sebou ešte dlhú cestu...

Aký je cieľ, kedy by ste chceli chlapcov z projektu začleniť do družstva dospelých?

Viacerí už absolvovali tréningy s A-tímom, ale chlapci fyzicky ešte nedorástli na to, aby mohli reálne súperiť s dospelými. Keďže však niektorí sú ročníky narodenia 2004, títo by sa mohli v zmysle Súťažného poriadku SF v budúcej sezóne 2020/2021 objaviť aj v kategórii dospelých. Je veľká pravdepodobnosť, že teda už o rok, si niekto z tohto projektu nejakú prvoligovú minútu medzi dospelými zahrá.

Makroteam zmenil sezónne ciele, v lige dáva teraz možnosť aj mladým hráčom, je aj tento krok súčasťou klubovej stratégie ohľadom vznikajúcej športovej triedy na strednej škole? 

Nie, toto nemá nič spoločné so vznikom spolupráce so strednou školou. Jednoducho po viacerých katastrofálnych vystúpeniach v najvyššej súťaži došlo k prehodnoteniu cieľov aktuálne prebiehajúcej sezóny. Máme tu mladých chlapcov, prečo im nedať v tejto fáze viac možností pre ich futsalový rast. V ťažkých zápasoch so silnými súpermi majú možnosť získať veľké skúsenosti, ktoré im môžu len pomôcť do ďalších sezón a ktoré môžu preniesť do mládežníckych slovenských reprezentácií. Nepozeráme sa iba na výsledky na ihrisku...

Zaujímalo by nás, ako je možné sa na takúto školu prihlásiť a samozrejme o aké školy, prípadne odbory ide?

Ide o Spojenú školu, Rosinská cesta 4, Žilina, ktorá v zmysle zákona o športe získala štatút strednej športovej školy. Do 20.2.2020 je možnosť prihlásenia sa na štúdium v maturitných študijných odboroch 7451 J športové gymnázium, 7471 M športový manažment, 7475 M digitálne služby v športe, 7476 M spracovanie dát v športe.

Ďaľšie futsalové triedy budú mať opäť väčší nárok na personál, trénerov. Ako plánujete tento zvýšený dopyt vyriešiť?

Personálne otázky sú jedným z najväčších problémov všade, nielen v športe. Navyše ak tréner na škole musí mať aj určité pedagogické vzdelanie. Máme pripravené nejaké alternatívy rozšírenia tímu spolupracovníkov, uvidíme ako to celé vyjde. Verím, že sa s tým spoločne vysporiadame, pre nás je podstatné, aby chlapci v športe naďalej napredovali.

V reprezentácii Slovenska U16 a U18 je viacero vašich chlapcov, sú to práve chlapci z projektu, ktorý ste otvorili pred 4-mi rokmi? 

Áno, v reprezentácii SR do 16 rokov (ročníky narodenia 2004 a mladší) sú to práve títo chlapci, s ktorými pracujeme už 4 roky.


Hráči Makrotemu na sústredení reprezentácie


Môžete byť konkrétny, nájdeme vo vašom projekte ďalšieho Drahovského, Kozára, či Haľka? 

Chlapcov čaká ešte dlhá cesta, kým dorastú a športovo sa priblížia, či dotiahnu na tieto osobnosti slovenského futsalu. Je to len na nich, akou cestou sa bude uberať ich futsalová kariéra. My veríme, že sa toho dožijeme a z tejto našej maličkej futsalovej akadémie vyrastie hráč, o ktorom sa bude nahlas rozprávať...

V klube si od mladých hráčov z projektu veľa sľubujete, nebude to mať vplyv na brazílskych legionárov v družstve? Ako mladí chlapci vnímajú týchto legionárov?

Brazílskych hráčov považujeme za súčasť celého projektu. Naši mládežníci vidia, že keď z Brazílie príde 18-ročný chlapec, tak je to naozaj hotový futsalista, najmä čo sa technickej stránky týka. Máme to šťastie, že dosiaľ sme tu mali brazílčanov, ktorí mali záujem sa venovať našim mladým chlapcom. Či už na tréningu, ale aj mimo ihriska... A či náš projekt bude mať vplyv na počet brazílčanov, či iných cudzích hráčov, v prvoligovom tíme dospelých? Vždy bola naša priorita hrať s domácimi hráčmi a nie s legionármi, t.j. so zahraničnými hráčmi alebo hráčmi pozbieranými z celého Slovenska. Na druhej strane nezaškodí nejaké oživenie a nám sa to pred tromi rokmi príchodom prvého brazílčana do slovenskej ligy podarilo. Príchod brazílčanov do našej ligy pomohol nielen nám, ale aj celému slovenskému futsalu. Škoda, že sa neskôr začalo pôsobenie zahraničných hráčov na Slovensku brať ako argument na znižovanie záujmu o ligový futsal zo strany slovenských hráčov, či klubov. Ak dokážeme pracovať so zahraničnými hráčmi v rozumnej miere, môže nám to všetkým iba pomôcť. Problém je niekde inde... Ale naspäť ku klubu, veríme, že raz nastúpime v lige iba s vlastnými odchovancami.

Vyzerá to priam ideálne, ste taká veľká futsalová rodina. Také jednoduché to ale nie je. Čo vnímate momentálne ako najväčší problém? 

V každej rodine sa vyskytnú raz za čas nejaké problémy. Tie môžu vzniknúť vo vnútri, ale často je to vplyvom okolia. Tie interné sa dajú riešiť komunikáciou, vzájomnou toleranciou, prispôsobením sa podmienkam. S tými externými treba "bojovať". U nás je najväčším problémom infraštruktúra a podpora športu zo strany štátu či samosprávy. V Žiline obzvlášť je šport deformovaný, či už absolútnym nedostatkom vhodných športových priestorov, ale v poslednej dobe aj nesystémovosťou "podpornej politiky" zo strany mesta. Priznám sa, že už viackrát tu boli myšlienky "všetko zabaliť", ale práve náš mládežnícky projekt nás pri futsale udržal. 

Vaše postupné kroky pri výchove hráčov majú racio. Kde by ste tento projekt chceli ešte posúvať? 

Máme ďalšie nápady, ale ďalší rozvoj nezáleží už len od nás. Myslím, že sme v Žiline vytvorili základ niečoho, čo v súčasných podmienkach v krátkodobom horizonte len veľmi ťažko posúvať ešte ďalej. Futsal ako mladý moderný šport sme dostali medzi deti, do škôl, vytvorili sme pre všetkých súťaže, či už na úrovni základných škôl i stredných škôl, je tu klub, v ktorom sa tí najlepší môžu športovo ďalej rozvíjať. Už len udržať tento model pri živote nebude jednoduché...My ďakujeme prezidentovi klubu p. Dobšovičovi za rozhovor a prajeme mu veľa šťastia a entuziazmu do ďalšej práce nielen pri tomto zaujímavom projekte. 

FotogalériaMohlo by vás zaujímať

Hráč mesiaca február

4.4.2020 | JÁN PLOŠTICA

Gól mesiaca

28.3.2020 | JÁN PLOŠTICA

TOP FUTSAL - vyhodnotenie

26.3.2020 | JÁN PLOŠTICA

Futsal relácia: S Pedrom Galánom

23.3.2020 | JÁN PLOŠTICA

Seminár R a DZ pod gesciou FIFA lektora Pedra Galana.

12.3.2020 | JÁN PLOŠTICA

Súťaže futsalu. Ako ďalej?

11.3.2020 | JÁN PLOŠTICA

Povedali po stretnutí...

9.3.2020 | JÁN PLOŠTICA

1. kolo PLAY OFF tipuje Marián Berky

6.3.2020 | JÁN PLOŠTICA

Lučenec v príprave víťazne

6.3.2020 | JÁN PLOŠTICA

LIVE prenos z Bystrice, textový online zo Žiliny

6.3.2020 | JÁN PLOŠTICA

Preview štvrťfinále play-off: Favoriti sú jasní, tímy z dolnej trojky môžu iba prekvapiť

5.3.2020 | MATEJ KUBOVE KUBOVE

Rozhovor týždňa - Dušan Dobšovič: Napriek nepárnemu počtu účastníkov priniesla základná časť veľa pozitívneho

5.3.2020 | MATEJ KUBOVE KUBOVE