logo

Programové vyhlásenie vlády ohľadom športu

nedeľa, 19.04.2020|Posledná aktualizácia 20.4.2020 11:59

Vyberáme pre vás z programového vyhlásenia vlády.

ŠPORT A MLÁDEŽ


Vláda SR považuje šport za fenomén so silným spoločenským a ekonomickým významom. Vníma jeho prínos a významnú úlohu vo fyzickom, zdravotnom, sociálnom aj osobnostnom rozvoji jednotlivca. Okrem profesionálneho športu a jeho roly pri medzinárodnej reprezentácii Slovenska vníma vláda dôležitosť športu najmä pri práci s mládežou. Preto presadí transparentné a korektné financovanie (vrátane auditu) všetkých druhov športu podľa vzorca s transparentným a objektívnym výpočtom na pridelenie financií, aby podporila súťaživé a konkurencieschopné prostredie pre všetky uznané športy. Vláda SR zváži podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže formou poukazov. Vláda SR nastaví pravidlá pre financovanie športu znevýhodnených s ohľadom na jeho špecifiká a sociálny charakter. Vláda SR presadí výstavbu a obnovu športovísk a športovej infraštruktúry so špecifickým dôrazom na vybavenie a zariadenie škôl a ich školských dvorov tak, aby sa rozvinul koncept otvorených školských dvorov. Stanoví pravidlá na transparentné a efektívne čerpanie prostriedkov, podporí vznik špecializovaných športových tried na základných školách s cieľom rozvíjať mladé športové talenty a spustí dialóg so samosprávami a zriaďovateľmi o možných riešeniach v oblasti systematickej podpory regionálnych športových klubov s cieľom zvýšiť pohybovú aktivitu mládeže. Vláda SR posilní boj proti negatívnym javom v športe (doping, manipulácia športových súťaží, divácke násilie na športových podujatiach), vrátane aplikácie Medzinárodných dohovorov Rady Európy v tejto oblasti. 

Celé Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky nájdete tu

Mohlo by vás zaujímať

Ďalším mediálnym partnerom SF sa stal portál www.sport.sk

22.9.2020 | MATEJ KUBOVE KUBOVE

Napísali o konferencii SF

5.6.2020 | JÁN PLOŠTICA

Rozhovor: O futsale v Košiciach s Radovanom Brožovským

1.6.2020 | JÁN PLOŠTICA

Ďalší zaujímavý webinár je nadohľad

14.5.2020 | JÁN PLOŠTICA

Smutná správa. Opustil nás MVDr. Peter Slimák

12.5.2020 | JÁN PLOŠTICA

Návrh zmien STANOV SF

8.5.2020 | JÁN PLOŠTICA

Dopady pandémie COVID-19 očami športovcov zapojených do ankety UčPS

23.4.2020 | JÁN PLOŠTICA

Online vzdelávanie trénerov (english)

22.4.2020 | JÁN PLOŠTICA

HRÁČ SEZÓNY, ako to bude prebiehať

21.4.2020 | JÁN PLOŠTICA

HRÁČ SEZÓNY, MIBA BANSKÁ BYSTRICA

24.4.2020 | JÁN PLOŠTICA

Vyberáme z webu MIBA Banská Bystrica

20.4.2020 | JÁN PLOŠTICA

Rozhovor: Luca RANOCCHIARI (futsalplanet.com)

19.4.2020 | JÁN PLOŠTICA