logo

Úradná správa SF č. 26 - 2023/24

piatok, 02.02.2024|Posledná aktualizácia 9.2.2024 15:33

1.)  Exekutíva SF oznamuje delegovanie na zápasy riadené SF 8. – 11.2024:

·      Oznamuje zmenu obsadenie R a D na 13.kolo NFE:

Piatok, 02.02.2024:
20:30 hod, 4FSC FTVŠ UK Bratislava - Futsal Team Levice (Fischer za Budáča)

·      Oznamuje obsadenie R a D na 14.kolo NFE:

Piatok, 09.02.2024:
18:30 hod, Prievidza - Lučenec (Behančin, Matula, Cimprich)
19:00 hod, Košice - Žilina (Polomský, Antalík, Kubinec)
19:30 hod, Nové Zámky - Bardejov (Fischer, Bohun, Badura)
20:00 hod, B. Bystrica - Pinerola (Belavý, Nagy, Hrmo)

·      oznamuje obsadenie R na 6.blok extraligy juniorov U-17 v Žiline (ŠH Rosinky)

Štvrtok, 08.02.2024:
11:15 hod, FA Žilina - Lučenec (Botka, Michna)
12:30 hod, Lučenec - Košice (Michna, Botka)
13:45 hod, FA Žilina - Košice (Botka, Michna)

·      oznamuje obsadenie R na 9.blok extraligy žiakov U-15 v Košiciach (Stará Jazdiareň)

Nedeľa, 11.02.2024:
13:30 hod, Košice - Lučenec (Marko, Cisko)
14:30 hod, Lučenec - FA Žilina (Cisko, Marko)
15:30 hod, Košice - FA Žilina (Marko, Cisko)
16:30 hod, Lučenec - Prievidza (Cisko, Marko)
17:30 hod, Košice - Prievidza (Marko, Cisko)

Komisia rozhodcov SF a komisia delegátov SF oznamuje, že zimný seminár R a D SF sa uskutoční dňa 24.02.2024 v Žiline. Každý účastník seminára uhradí účastnícky poplatok 20,-€ do 19.02.2024 na účet SF: SK8011000000002625762389.

2.) Disciplinárna komisia SFZ

Vylúčenie po 2. ŽK - pozastavenie výkonu športu alebo akéjkoľvek funkcie podľa čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie

U 799: Oliver Czuczor /1346873/ MŠK Futsal Nové Zámky, FEJ U-20/ - od 30.1.

3.) Vzdelávanie trénerov

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ aj SF, v časti Tréneri / Školenia.
12.2.2024, Hotel Novohrad, Lučenec a Hala Aréna Lučenec
Pre trénerov: pre trénerov UEFA C/UEFA B licencie

Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SF č. 29 - 2023/24

Dnes

Úradná správa SF č. 27 - 2023/24

9.2.2024

Úradná správa SF č. 25 - 2023/24

9.2.2024

Úradná správa SF č. 24 - 2023/24

19.1.2024

Úradná správa SF č. 23 - 2023/24

12.1.2024

Úradná správa SF č. 22 - 2023/24

6.1.2024

Úradná správa SF č. 21 - 2023/24

8.12.2023

Úradná správa SF č. 20 - 2023/24

1.12.2023

Úradná správa SF č. 19 - 2023/24

26.11.2023

Úradná správa SF č. 18 - 2023/24

16.11.2023

Úradná správa SF č. 17 - 2023/24

10.11.2023

Úradná správa SF č. 16 - 2023/24

3.11.2023