logo
  • KONTAKTY
  • ANKETY

Úradná správa SF č. 9 - 2021/22

piatok, 01.10.2021

1.) Výkonný výbor SF

- pripomína, že schválil minimálny počet usporiadateľskej služby na 5 ľudí, pri počte divákov vyššom ako 300, minimálne 10 ľudí (lekárska služba, časomerač, hlásateľ, videotechnik sa do tohto počtu nezapočítavajú) v súlade so zákonom č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí v znení neskorších predpisov

2.) Športovo-technický úsek SF

- upozorňuje, že Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) spoločne s políciou zintenzívňujú mimoriadne kontroly dodržiavania protiepidemických opatrení podľa platných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Dozor nad rešpektovaním protiepidemických pravidiel uskutočňujú aj pri organizovaní hromadných podujatí, ako sú športové udalosti

- dôrazne žiada o prísne dodržiavanie vládnych nariadení pre organizáciu hromadných podujatí podľa usmernenia SF. Všetky stretnutia sa hrajú v režime OTP. Dodržiavania opatrení budú zaznamenávať delegáti v správach o stretnutiach

- dôrazne upozorňuje kluby na dodržiavanie Rozpisu súťaže pod hrozbou finančných sankcií

- upozorňuje kluby, aby sa riadili aktuálnym COVID automatom, pre kluby vyplýva už aj povinnosť menných zoznamov pre zápasy (podľa farby okresov), najneskôr do 24 hodín pred uskutočnením duelov ich hosťujúce tímy musia zaslať domácemu organizátorovi. 

- určuje povinnosť klubom, aby zverejňovali v dostatočnom predstihu informácie, minimálne však 24 hodín pred výkopom, v akom režime sa zápasy budú hrať v tom ktorom aktuálnom kole

U20: Akceptuje spoločnú dohodu Futsal team Levice a ŠK Makroteam Žilina na delegovaní R na stretnutie hrané dňa 08.10.2021 o 19:30.

3.) Komisia rozhodcov a delegátov SF

- oznamuje zmenu obsadenia R v stretnutí 3.kola 1.SLF: 

Piatok 01.10.2021:

20:15 TNF Prievidza - 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK Bratislava – R3 Michna za Nemček J. 

- oznamuje obsadenie R a D v stretnutiach 4.kola 1.SLF:

Piatok 08.10.2021

18:00 Mimel Lučenec – Pinerola 1994 Futsal Academy (Marko, Šeršeň, Filkus, Kuspán)

19:30 Futsal Team Levice - ŠK Makroteam Žilina (Budáč ml., Bohun, Bublávek, Ježík)

20:00 MŠK MAYERSON Nové Zámky - Podpor Pohyb Košice (Polomský, Mózer, Rečka, Čuhár)

20:15 TNF Prievidza – Futsal Team Komárno (Botka, Šlapka, Michna, Ploštica)

20:30 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK Bratislava – Miba Banská Bystrica (Matula, Nemček S., Fischer, Badura)

Ospravedlnenie: Kopec, Grom, Antalík náhradný seminár, Šlapka k dispozícii - ukončenie PN., Nemček J. PN od 27.09., Hlavenka 08.10., Behančín soboty a nedele do 24.10., Brutvanová do prihlásenia.

- KRaD vyhovuje spoločnej dohode Futsal team Levice a ŠK Makroteam Žilina na delegovaní R na stretnutie hrané dňa 08.10.2021 o 19:30.

- KRaD SF oznamuje, že náhradný seminár rozhodcov a delegátov SF sa uskutoční 01.10.2021 na štadióne v Kysuckom Novom Meste. Od 15:30fyzické previerky absolvujú: Kováčik, T. Nagy, Bereščík, R. Nagy, Angyal, Havrila. Od 16:30 písomný test absolvujú: Kováčik, T. Nagy, Bereščík, R. Nagy, Angyal, Havrila, Jablonický, Kubinec. Každý účastník uhradí poplatok 20€ (ŠH, tartan, večera). Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Upozorňujem všetkých, že náhradný seminár bude fungovať v režime OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný).

4.) Matrika SF

Základná registrácia:

1210254 Juraj Kubala - TNF Prievidza

1326757 Ján Jakub Palenčár - Pinerola 1994 Futsal Academy

1304437 Lubor Mrlák - 4FSC, o.z.

Prestup:

1297347 Mário Lörinczi Pinerola - 1994 Futsal Academy

1219299 Attila Vida ŠK SLOVAN Bratislava futsal

Prestup s obmedzením: do 30.06.2022

1241591 Marián Hudek MIBA - Banská Bystrica

Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SF č. 21 - 2021/22

14.1.2022

Úradná správa SF č. 20 - 2021/22

31.12.2022

Úradná správa SF č. 19 - 2021/22

16.12.2021

Úradná správa SF č. 18 - 2021/22

3.12.2021

Úradná správa SF č. 17 - 2021/22

26.11.2021

Úradná správa SF č. 16 - 2021/22

19.11.2021

Úradná správa SF č. 15 - 2021/22

12.11.2021

Úradná správa SF č. 14 - 2021/22

12.11.2021

Úradná správa SF č. 13 - 2021/22

29.10.2021

Úradná správa SF č. 12 - 2021/22

22.10.2021

Úradná správa SF č. 11 - 2021/22

15.10.2021

Úradná správa SF č. 10 - 2021/22

8.10.2021